Framgång för DHR i diskrimineringsmål

Det är Region Gävleborg som ska stå till svars för eventuell diskriminering när Lars-Göran Wadén nekades att åka med lokalbussen i Gävle. Det slår Högsta domstolen fast i ett avgörande.

 

Kollage av två bilder. En på en buss från X-trafik och en av Lars-GÖran Wadén utanför tingsrätten.
Det har snart gått tre år sedan Lars-Göran Wadén nekades att åka med bussen i Gävle. Nu kan tingsrätten avgöra om han blev diskriminerad. (Foto: X-trafik och Albert Martinsson)

Det är Region Gävleborg som ska stå till svars för eventuell diskriminering när Lars-Göran Wadén nekades att åka med lokalbussen i Gävle. Det slår Högsta domstolen fast i ett avgörande.
Det var för snart tre år sedan, i början av januari 2015, som Lars-Göran Wadén skulle ta lokalbussen för att hälsa på sin bror. Chauffören kunde dock inte hantera bussens trapplift och Wadén hänvisades till en annan buss. Med hänvisning till det då helt färska tillägget i diskrimineringslagen som slår fast att bristande tillgänglighet är en form av diskriminering anmälde Lars-Göran Wadén det regionala kollektivtrafikbolaget X-trafik till Diskrimineringsombudsmannen.
Sedermera togs ärendet över av DHR som för Lars-Göran Wadéns räkning stämde X-trafik för diskriminering i Gävle tingsrätt. Frågan om diskriminering fastnade dock snart på vem som egentligen var ansvarig för att bussen som Wadén vill åka med inte var tillgänglig. Region Gävleborg, som äger X-trafik, hävdade att det var det bussbolag som X-trafik anlitat för att trafikera den aktuella linjen som skulle stå till svars. DHR var av motsatt åsikt och menade att X-trafik var den aktör som ansvarar för att att resenärerna inte utsätts för diskriminering.
För att få klarhet i vem bär ansvaret valde tingsrätten att hänskjuta frågan till Högsta domstolen som i ett färskt avgörande går på DHRs linje.
Högsta domstolen skriver att Region Gävleborg och X-trafik gentemot resenärerna uppträder som den som tillhandahåller tjänsten, även om bolaget inte själv kör bussarna. Det är X-trafik som säljer biljetter och under sitt namn på webben informerar om avgångstider och priser. Det är också X-trafik som står för marknadsföring och kundservice samt tar hand om biljettintäkterna.
»Region Gävleborg får anses ha tillhandahållit tjänsten färd med buss och ansvarade därigenom i förhållande till L-GW för att förbudet mot diskriminering på grund av bristande tillgänglighet inte överträddes«, skriver Högsta domstolen.
Rasmus Isaksson, förbundsordförande i DHR välkomnar domen från HD.
– Det är en bra dom som visar var ansvaret ligger. Nu är det förhoppningsvis slut på att olika aktörer skyller på varandra när brister i tillgänglighet kommer fram inom upphandlade verksamheter, säger Rasmus Isaksson.
Porträtt av Rasmus Isaksson med en grå betongvägg i bakgrunden.
DHRs förbundsordförande Rasmus Isaksson. (Foto: Albert Martinsson)

Han hoppas att fler fall av diskriminering nu ska komma upp till prövning när det blir tydligt var ansvaret ligger.
– Jag känner till flera fall där anmälare har låtit bli att gå vidare eftersom att de det varit oklart vem som bär ansvaret för den bristande tillgängligheten.
I förlängningen tror han också att domen kan leda till att tillgängligheten blir bättre inom kollektivtrafiken.
– Nu är det tydligt var ansvaret ligger. Jag hoppas också att branschen tycker att det är bra att det här har klarlagts, säger Rasmus Isaksson.
Domen innebär inte något avgörande av frågan om Lars-Göran Wadén utsattes för diskriminering. Denna fråga ska nu avgöras i tingsrätten.
Läs mer: »Jag vill ha verkstad och få lagen testad«