Krav på bred utredning om personlig assistans

Förslag om den personliga assistansen och LSS måste vara brett förankrade, både i riksdagen och bland användarna, anser intresseorganisationen.

Maria Johansson siter vid ett bord. hon har ne vit kofta och en vi halsduk p å sig.
Maria Johansson är ordförande i Lika Unika.

Regeringens planerade översyn om LSS måste måste ske inom ramen för en parlamentarisk utredning som har referens- och expertgrupper med förankring i funktionshinderrörelsen kopplat till sig, kräver paraplyorganisationen Lika Unika.
– En som vi misstänker planerad enmansutredning om LSS måste utformas så att den är förankrad i samhället, säger Maria Johansson, ordförande i Lika Unika, i et pressmeddelande.
– Dels är det en utredning vars slutsatser i allra högsta grad kommer påverka människors liv genomgripande. Dels har vi en parlamentariskt osäker och instabil situation som gör det extra viktigt att inte lägga kraft, tid och pengar på utredningar som riskerar att direkt rivas upp i ett ändrat läge.
Utredningen om LSS har aviserats av regeringen under en längre tid men ännu har inga direktiv presenterats. Under hösten och vintern har dock regeringen gjort flera markeringar som visar att kostnaderna för den personliga assistansen är en central fråga.
Lika Unika uppmanar regeringen att inte ha ”iver att spara pengar” som utgångspunkt för den kommande utredningen. Istället uppmanar man regeringen att ta utgångspunkt i människors att kunna leva med största möjliga självbestämmande och delaktighet.