Nya målet: Bryt utvecklingen inom assistansen 

Utvecklingen av antalet beviljade timmar inom assistansersättningen ska brytas. Regeringen ger Försäkringskassan nytt mål för verksamheten.

Utvecklingen av antalet beviljade timmar inom assistansersättningen ska brytas. Regeringen ger Försäkringskassan nytt mål för verksamheten.
Sedan ett par år tillbaka ligger antalet personer som har rätt till personlig assistansersättning förhållandevis stilla. Fortfarande ökar dock det totala antalet beviljade timmar. Genomsnittet per person går stadigt upp från år till år och låg 2015 på 127 timmar per vecka.
Denna utveckling vill nu regeringen bryta. I regleringsbrevet till Försäkringskassan sätter regeringen upp målet att Försäkringskassan ska bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen.
Enligt uppdraget ska Försäkringskassan särskilt följa och analysera utvecklingen av antalet personer och antalet beviljade timmar, uppdelat på grundläggande och övriga personliga behov.