Hovrättsdom ger högre diskrimineringsersättning

Göta hovrätt höjer ersättningen till den elev i Vara kommun som diskriminerats på grund av bristande tillgänglighet.

Halvporträtt av Anna Rosenmüller Nordlander
Anna Rosenmüller Nordlander är processförare på DO. (Foto: Unn Tiba/DO)

Göta hovrätt höjer ersättningen till den elev i Vara kommun som diskriminerats på grund av bristande tillgänglighet. 
Det har gått ett år sedan Skaraborgs tingsrätt slog fast att en grundskoleelev i Vara kommun blivit diskriminerad på grund av bristande tillgänglighet. Trots att kommunen kände till att miljön på skolan inte var säker och användbar för rullstolssanvändare gjorde man inte tillräckligt för att åtgärda problemen, ansåg tingsrätten. Eleven befann sig därför inte i en jämförbar situation med elever utan funktionsnedsättning och tingsrätten ålade kommunen att betala 30 000 kronor i diskrimineringsersättning.
Diskrimineringsombudsmannen (DO), som drev fallet mot kommunen, välkomnade tingsrättens resonemang men valde ändå att överklaga till Hovrätten eftersom att man ansåg att den utdömda diskrimineringsersättningen var för låg.
Nu går Göta hovrätt på DOs linje och höjer diskrimineringsersättningen till 75 000 kronor. Detta sedan kommunen medgett DOs yrkande och dragit tillbaka sina egna. I övrigt fastställer hovrätten domen från tingsrätten.
– Att kommunen nu väljer att medge den högre ersättningen är positivt eftersom det understryker allvaret i den här frågan. Det ska vara kännbart för utbildningsanordnaren att inte ha en skolmiljö som är anpassad för elever med funktionsnedsättning, säger Anna Rosenmüller Nordlander, processförare på DO i ett pressmeddelande.