Flera krav på snabb lagändring

Massiv kritik mot regeringen när riksdagen debatterade den personliga assistansen.

Riksdagshuset sett från nordväst under en blå himmel beströdd med gråa, lite smått hotfulla moln.
Foto: Vladimir Mucibabic/Adobe Stock

Massiv kritik mot regeringen när riksdagen debatterade den personliga assistansen.
På tisdagen debatterade riksdagen utvecklingen inom personlig assistans på begäran av Kristdemokraterna. Bakgrunden till debatten är den senaste årens tilltagande kris där många människor har blivit av med eller nekats assistansersättning till följd av ändrad rättspraxis. En utveckling som kulminerade i oktober med Försäkringskassans besked om hur myndigheten tolkat den senaste domen från Högsta förvaltningsdomstolen.
Kristdemokraten Emma Henriksson lade ansvaret för utvecklingen på den nuvarande regeringens politik. Bland annat pekade hon på finansminister Magdalena Anderssons uttalande från 2015 om att det kan behövas besparingar inom assistanserästtningen.
– När regeringen går ut och säger att de är beredda att göra besparingar på det som kanske är det viktigaste för att visa att vi faktiskt är ett välfärdssamhälle, då är det något som håller på att gå sönder, sa Emma Henriksson och fick understöd från såväl Liberalerna, Centerpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.
Kritikerna menade att regeringen direktiv till Försäkringskassan att bryta utvecklingen av antalet timmar i kombination med bland annat sparkrav i direktiven till den pågående LSS-utredningen har lagt grunden till den hårdare tillämpningen av lagen.
Ansvarigt statsråd, Åsa Regnér (S), försvarade sig med att peka på utvecklingen är en följd av utslagen i domstolarna och att regeringen inte har fattat några beslut som nedskärningar. Därtill lyfte hon fram de insatser som regeringen presenterade förra veckan. Här återfinns bland annat ett tillfälligt stopp för alla tvåårsomprövningar för de som redan har assistansersättning och en lagändring för att undanröja effekterna av den senaste domen.
Men flera av riksdagsledamöterna krävde att regeringen gör mer. Flera påpekade att regeringens nödstopp inte hjälper de som redan har förlorat sin personlig assistans till följd av domsluten från 2009, 2012 och 2015.
– Regeringen [måste] behandla även de andra utpekade domsluten från högstaförvaltningsrätten på samma sätt och lägga lagförslag som återupprättar intentionerna med LSS och assistansen, sa Anders W Jonsson (C).
Jan Björklund (L) efterlyste snabba åtgärder för att ge de som behöver sin assistans tillbaka.
– De som har blivit av med sin personlig assistans kan inte vänta på den rödgröna regeringen. LSS-utredningen som ska vara klar i oktober 2018 måste tidigareläggas och direktiven som kräver ytterligare besparingar måste ändras.
Maj Karlsson (V) sökte en blocköverskridande överenskommelse för att gå förbi regeringen och ändra lagen för att hitta en varaktig lösning på problemen.
– Det finns tillfällen när det är den enda rimliga vägen. Det här är ett sådant tillfälle för det här är en fråga om våra grundläggande mänskliga rättigheter.
Inget av de övriga partierna nappade dock på Karlssons invit. Istället bollade de kravet på en lagändring till regeringen. Emma Henriksson (KD) menade att det redan finns tillräckligt underlag för återställer att regeringen ska kunna jobba fram ett nytt lagförslag som riksdagen kan ta ställning till.
– Vi har underlagen som säger att rättsläget har ändrats och att människor inte längre är trygga. Det finns bara en sak som vi kan göra som lagstiftare, och det är att ta vårt ansvar att ändra lagen. Och det är regeringens ansvar att komma med det underlaget.
Åsa Regnér (S) menade dock att hon inväntar de utredningar om effekter av tidigare domar som Socialstyrelsen och Försäkringskassan levererar i december.