Vill behålla undantag för småföretag

Moderater, Sverigedemokrater och Centerpartister i riksdagen säger nej till att ta bort undantaget för småföretag från förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet. 

Riksdagshuset sett från nordväst under en blå himmel beströdd med gråa, lite smått hotfulla moln.
Foto: Vladimir Mucibabic/Adobe Stock

Moderater, Sverigedemokrater och Centerpartister i riksdagen säger nej till att ta bort undantaget för småföretag från förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet. 
Det framgår av de följdmotioner som partiernas ledamöter har lagt med anledningen av regeringens förslag om att ta bort undantaget från och med maj 2018.
Undantaget innebär att företag som tillhandahåller varor och tjänster till allmänheten och har färre än tio anställda inte omfattas av lagens krav. I praktiken  innebär det att en stor andel av alla restauranger, kaféer och mindre butiker står utanför bestämmelsen. Ett faktum som fått stark kritik från funktionshinderrörelsen sedan lagens tillkomst.
M, C och SD menar var för sig att ett borttaget undantag kan få långtgående konsekvenser för små företag och deras anställda. Osäkerhet om vad lagens krav innebär i praktiken i kombination med risken för dryga rättegångskostnader kan inte bara leda till ekonomiska problem utan riskerar även att försämra rättssäkerheten.
Lagens så kallade skälighetsrekvisit som ska ta hänsyn till företagens praktiska och ekonomiska förutsättningar att tillgängliggöra sin verksamhet är inte tillräckligt förutsägbart, menar centerpartisterna Annika Qarlsson och Fredrik Christensson. Så länge det inte finns en utarbetad praxis riskerar ett borttaget undantag att slå undan benen på vissa mindre företag, menar de:
”Skyldigheten att anpassa lokaler och verksamheter kan komma att leda till höga kostnader både för den enskilde näringsidkaren som riskerar bli att små företag tvingas lägga ned sin verksamhet.”
Moderateras Elisabeth Svantesson och och fyra av hennes partikollegor skriver att ett borttagande av undantaget är ansvarslöst då det riskerar att leda till ökade kostnader och försämrade förutsättningar för småföretag. De är kritiska till att regeringen inte har gjort en tillräckligt konsekvensanalys av förslaget, vare sig det gäller för småföretagens villkor eller vilka effekter lagändringen kan tänkas ha för tillgängligheten.
Även C och SD kräver en konsekvensanalys av förslaget och vill se en genomgång av vilka effekter som förbundet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet har haft hittills. Detta är ett krav som även kristdemokraten Désirée Pethrus lägger fram i en motion.
Läs alla motioner på riksdagens hemsida