Små företag mister undantag om tillgänglighet

Även företag med färre än tio anställda och som tillhandahåller varor eller tjänster ska omfattas av förbudet mot diskriminering på grund av bristande tillgänglighet, föreslår regeringen.

En liten blomsteraffär med drivor av bland annat ljung utanför entréen. Affären ligger i en smäll gränd och har en flagga där det står välkommen hängande utanför.
Många av landets mindre butiker tillhör de företag som idag undantas från lagens förbud mot diskriminering på grund av bristande tillgänglighet. (Foto: Maksim Shebeko/Adobe stock)

Även företag med färre än tio anställda och som tillhandahåller varor eller tjänster ska omfattas av förbudet mot diskriminering på grund av bristande tillgänglighet.
Undantaget som ger företag med färre än tio anställda vissa undantag från diskrimineringslagstiftningen har varit hårt kritiserat från funktnioshidnerrörelsen.  Nu föreslår regeringen att det tas bort.
Lagändringen presenterades i juni då ett förslag lämnades för prövning hos Lagrådet. Lagrådet hade inga invändningar och regeringen går nu vidare med en proposition till riksdagen.
Från och med 1 maj 2018 kan därmed företag av alla storlekar prövas enligt samma skälighetskriterer.