Val i hemtjänsten ska bli obligatoriskt

Alla kommuner ska vara skyldiga att erbjuda val av utförare i hemtjänsten, föreslår en statlig utredning.

Alla kommuner ska vara skyldiga att erbjuda val av utförare i hemtjänsten, föreslår en statlig utredning.
Sedan lagen om valfrihetssystem, LOV, infördes 2009 har antalet kommuner som ger användarna av hemtjänst möjlighet att välja utförare inom hemtjänsten ökat. Idag har ungefär två tredjedelar av kommunerna infört LOV i någon del av verksamheten, trots att det är frivilligt för kommunerna att använda den. En orsak kan vara att staten har betalat ut stimulansbidrag till kommunerna för att utreda och införa val av utförare.
Men nu kan det bli stopp på frivilligheten. I en utredning som överlämnades till barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) på torsdagen föreslås att kommunerna bli skyldiga att göra det möjligt för användarna av hemtjänst att välja mellan olika utförare.
– Det ska bli möjligt att välja mellan minst två alternativ i hemtjänsten, sa utredaren Greger Bengtsson när han presenterade förslagen.
Hemtjänstanvändarna uppskattar möjligheten att välja, konstaterar utredningen. De som har valt är nöjdare med hur tjänsterna utförs än de som inte har valt. Någon kvalitets- eller effektivitetsvinst med valfrihet har man dock inte hittat även om kostnadsökningen har varit lägre i de kommuner som använder LOV jämfört med de som inte gör det.
– Kostnaderna har ökad ganska mycket i alla grupper men den har ökat relativt mindre i LOV-kommunerna, sa  Greger Bengtsson.
Utredningen vill dock inte tvinga alla att använda LOV utan vill låta kommunerna själva välja hur de lösa sin valfrihet. Antingen använder kommunen LOV eller så bygger man upp valfriheten med hjälp av lagen om offentlig upphandling, LOU. Som ett tredje alternativ kan kommunen avvända en kombination av de båda lagarna. Kommunerna får även bestämma vilka tjänster inom hemtjänsten som ska omfattas av möjligheten att välja.
 
Läs hela utredningen SOU 2014:2 ›

1 svar på ”Val i hemtjänsten ska bli obligatoriskt”

  1. Jag anser det är viktigare att medborgarna får välja vad som ska ingå i hemtjänsten. Detta ”fria val” enligt LOV är bara ytterligare ett av nyliberalernas förslag som undergräver demokratin. Vore det inte bättre om vi satsade på att göra demokratin reell. Ett steg kunde vara låta politikerna ta ansvar för sina beslut i t.ex. hemtjänsten och inte överlåta utförandet på privata aktörer.

Kommentarer är stängda.