(V): Vi vill inte skära ner assistansersättningen

DEBATT: Det är hos de privata assistansbolagen, inte hos användarna, som det finns pengar att spara, skriver Maj Karlsson (V) med adress till finansministern.

Porträtt av Maj Karlsson
Maj Karlsson är socialpolitisk talesperson för Vänsterpartiet (foto: Vänsterpartiet)

DEBATT: Det är hos de privata assistansbolagen, inte hos användarna, som det finns pengar att spara, skriver Maj Karlsson (V) med adress till finansministern.
Förra veckan gick debattsidorna varma för att regeringen ville ta mer pengar från biståndsbudgeten för att finansiera flyktingmottagandet.  Finansminister Magdalena Andersson har också nyligen signalerat att man kan tänka sig nedskärningar inom personlig assistans.
Många funktionsnedsatta reagerar med vrede och rädsla och efterfrågar en kraftfull markering från Vänsterpartiet.
Den gör vi gärna.
Genom assistansreformen på 90-talet har människor som tidigare var hänvisade till institutioner fått möjlighet att leva ett liv som andra; kunna jobba, plugga, gå på krogen, ta politiska uppdrag, resa. Socialstyrelsen har visat att personlig assistans samtidigt är samhällsekonomiskt effektivt. Därför har införandet av LSS berikat vårt land såväl ekonomiskt som demokratiskt.
Därför är finansministerns uttalande om besparingar i personlig assistans både oroväckande och obegripligt. Trots att regeringen inte är okunnig om de assistansberättigades livssituation, och därför borde slå vakt om deras mänskliga rättigheter, väljer regeringen nu att abdikera för högerns logik genom att ställa utsatta grupper emot varandra. Det är oacceptabelt för ett parti som säger sig stå upp för jämlikhet, demokrati och solidaritet.
Vänsterpartiet menar att de utmaningar vi står inför kräver en regering som har mod att stå upp för en modern och hållbar ekonomisk politik, som omfördelar vårt samhälles mycket omfattande resurser på ett jämlikt sätt.
Det finns fortfarande möjlighet för regeringen att byta riktning. Precis som tidigare i vårt lands historia så kan vi ta tillvara befolkningsökningen för att investera i samhället – att bygga bort bostadsbristen, förbättra infrastrukturen och utveckla välfärden. Vi måste också investera direkt i människor – i utbildning, hälsa och jämlikhet.
Varken flyktingar eller personer med funktionsvariationer är svaga grupper som är en belastning för vårt land.  Det är politiska beslut som skapar svaga grupper när de inte ger människor rätt förutsättningar och rättigheter att utveckla och använda sin fulla potential. Om vi istället väljer att driva en politik som skapar möjligheter för individer att bidra så har vi nu en unik möjlighet att vända dagens stora utmaningar till morgondagens möjligheter.
Privata bolags vinster på funktionsnedsattas behov och de kostnadsökningar det medför är därför särskilt angeläget att se över. Det kommer också att ske. Regeringen och Vänsterpartiet är överens om att personlig assistans ingår i utredningen om välfärden. Att det finns pengar att spara är sant, men det är här de finns, inte hos de funktionsnedsatta som redan har fått sina liv och möjligheter nog kringskurna.
När det gäller Vänsterpartiet råder ingen tvekan om var vi står i frågan om assistansersättningen. Vi vill inte se några nedskärningar i den. Och när det gäller finansiering av flyktingmottagandet så är vårt sikte inställt åt helt annat håll än mot världens fattigaste eller de funktionsnedsatta.
Vi vill bygga ett robust och solidariskt Sverige med både en väl fungerande välfärd och med ordning och reda i finanserna. Ett Sverige där alla bereds verkliga möjligheter att delta. Också alla människor med funktionsnedsättning.
Det borde vara en självklarhet för en socialdemokratiskt ledd regering.
Maj Karlsson
Socialpolitisk talesperson (V)