Så vill regeringen ändra assistansreglerna

Bestämmelsen om tvåårsomprövning tas bort ut lagen och väntetid och beredskap förs in.

Kollage av två bilder. En bild på huset rosenbad och en där en person knyter skosnören för en annan som sitter i rullstol.
Regeringen skickar nytt lagförslag om personlig assistans på remiss. (Foto: Bodot och Jenny Sturm/Adobe stock)

Bestämmelsen om tvåårsomprövning tas bort ut lagen och skrivningar om väntetid och beredskap förs in.
Idag levererade regeringen de lagförslag som utlovades som en följd av den senaste domen från Hfd och Försäkringskassans tolkning av denna.
Som utlovat stoppar förslaget Försäkringskassans tvåårsomprövningar. Detta görs genom att kravet på tvåårsomprövningar tas bort från socialförsäkringsbalken. Ändringen är tänkt att gälla under begränsad tid. Exakt hur länge framgår dock inte. Istället sägs att tvåårsomprövningarna ska återinföras så snart det finns förutsättningar för detta.
Något fullständigt stopp för omprövningar handlar det dock inte om. Fortfarande ska Försäkringskassan vara skyldig att göra en omprövning i de fall som förutsättningarna för en person ändras väsentligt och behovet av assistans minskar.
Vid en sådan omprövning ska det inte vara möjligt att bevilja fler timmar än tidigare, skriver regeringen. För att en person ska kunna få fler timmar krävs en ansökan från personen eller en anmälan från kommunen. I ett sådant fall ska Försäkringskassan inte göra någon fullständig omprövning av rätten till assistans, står det i förslaget.
Förslaget ska också återupprätta den tillämpning av väntetid och beredskap som gällde före den senaste domen. Detta sker genom tillägg i LSS. Här specificeras också att assistansersättning kan beviljas i samband med aktiviteter där hjälpbehov kan förväntas uppstå.
De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 31 mars 2018.
Här finns hela promemorian med förslagen