Så ska fler bostäder bli tillgängliga

Tillgängligheten i det befintliga bostadsbeståndet måste bli bättre, konstaterar en statlig utredning och lämnar flera förslag på åtgärder.

Kollage: en bild på knappar i en hiss och en bild på en trappa i ett 50-talshus.
Många flerbostadshus saknar helt hiss.

Tillgängligheten i det befintliga bostadsbeståndet måste bli bättre, konstaterar en statlig utredning och lämnar flera förslag på åtgärder.
Utmaningarna på bostadsmarknaden i kombination med att allt fler blir äldre gör att tillgänglighetsfrågorna behöver komma i fokus, konstaterar en statlig utredning. Med ökande ålder får allt fler nedsatt rörelseförmåga och behov av tillgängliga bostäder som går att bo kvar i.
För att förbättra tillgängligheten i redan befintliga hus lägger utredaren Ewa Samuelsson flera förslag på regeringens bord. Bland annat vill hon att kommuner ska få stöd att förbättra tillgängligheten i befintliga bostadsområden och att bestämmelsen om enkelt avhjälpta hinder ska utvidgas till entréer och trapphus i flerbostadshus.
Dessutom dammar hon av det gamla hissbidraget. Fastighetsägare ska kunna få statligt stöd för installation av hiss med upp till 50 procent av kostnaden, eller max 650 000 kronor. Förutsättningen ska vara att kommunen har gjort en tillgänglighetsinvestering och att huset ligger i ett område som kommunen har pekat ut som prioriterat när det gäller bostäder för personer med nedsatt rörelseförmåga.
Utredaren vill också att Boverket tar fram ett nationellt system för tillgänglighetsmärkning av flerbostadshus. Men det kräver att någon av aktörerna i branschen ta ansvar för att förvalta ett sådant system.
Här kan du läsa ”Bostäder att bo kvar i. Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer” (SOU 2015:85)

1 svar på ”Så ska fler bostäder bli tillgängliga”

  1. Vi har jobbat en del med denna fråga i Göteborg och tyvärr har ju vad jag förstår tåget gått när det gäller att få in hissar i 60-70-tals husen med huvudsakligen trevåningshus utan hiss då planeringen av dessa områden redan är klar. Jag har varit i kontaktmed bland annat Poseidon i Göteborg som säger att det blir alldeles för dyrt om man skall sätta in hissar. Jag ställde frågan till Barbro Westerholm som var ordf. i Äldreboendedelegationen och som tror jag föreslog 25% av hisskostnaden som bidrag och det var för lite vad jag förstår. Synd att man inte kunde klämt fram 50 % då, vilket kanske hade lett till att hissar kom in i dessa områden. Det är verkligen sorgligt med tanke på att man samtidigt vill att alla äldre skall kunna bo kvar i sin bostad så länge som möjligt!!
    En äldreforskare Lisbeth Lindahl vid FOU/Väst har utrett denna fråga och skrivit en rapport om detta som heter ”vem bevakar tillgängligheten”.

Kommentarer är stängda.