Regeringens utspel dissas direkt

Funktionshinderrörelsen kritiserar regeringen. Efterlyser konkreta mål och konkreta reformer inom funktionshinderpolitiken.

Kollage av porträtt på Rasmus Isaksson och Stig nyman
Rasmus Isaksson, DHR, och Tog Nyman, Handikappförbunden riktar båda kritik mot regeringen. (Foto: Albert Martinsson och Christin Philipson)

Funktionshinderrörelsen kritiserar regeringen. Efterlyser konkreta mål och konkreta reformer inom funktionshinderpolitiken. 
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnérs presentation av ett nytt mål för funktionshinderpolitiken verkar inte ha lyckats övertyga funktionshinderrörelsen. Flera förbund var snabbt ute med kritik mot regeringen och med krav på fler åtgärder.
Paraplyorganisationen Handikappförbunden välkomnar visserligen det nya målet för politruken men saknar konkreta åtgärder för hur löftet om att all politik ska ha en utgångspunkt i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
– Det är många vackra ord, men återigen skjuter man utmaningarna på framtiden. Utvecklingen går för långsamt, hur länge ska vi vänta på konkreta reformer?, säger organisationens ordförande Stig Nyman i en kommentar.
Även DHR saknar konkretion från ministern. Förbundet saknar såväl mätbara mål för politiken samt ett tydligt ställningstagande från regeringen att man vill göra FN-konventionen till en del av svenska lagstiftning.
– Vi är besvikna på att regeringen som det verkar missar chansen att skapa verklig förändring för personer med funktionsnedsättning med strategin. Vi hoppas nu att riksdagens behandling kommer göra strategin skarpare och innefatta fler mätbara mål säger Rasmus Isaksson, förbundsordförande i DHR i en kommentar.
Samarbetsorganisationen Lika Unika ser positivt på att det nya målet ska tydliggöra FN-konventionen samt att universell utformning har en framträdande plats i regeringens nya funktionshinderpolitik. Samtidigt riktar organisationen kritik mot att regeringen lägger tid på att göra nya översyner av utvecklingen.
– Regeringens utspel idag kan på många sätt tolkas som att man kommer att lägga mycket tid på utredningar och översyner om hur verkligheten ser ut. Verkligheten är att de brister som människor möter på arbetsmarknaden, som elever i skolan, som samhällsmedborgare som utestängs när tillgängligheten brister redan är väl kända, säger Lika Unikas ordförande Maria Johansson i ett pressmeddelande.