Regnér lovar höjda ambitioner

Regeringen presenterar en ny målsättning för funktionshinderpolitiken och tillsätter nya utredningar. Konkreta reformer dröjer dock.

Porträtt Åsa Regnér
Åsa Regnér (S) är äldre- och jämställdhetsminister.

Regeringen presenterar en ny målsättning för funktionshinderpolitiken och tillsätter nya utredningar. Konkreta reformer dröjer dock.
Det nya målet, som barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) presenterade på måndagen, innebär att all politik ska ta sin utgångspunkt i FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning för att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. Målet ska också bidra till ökad jämställdhet och att barnrättsperspektivet beaktas.
Enligt ministern ska det nya målet ses som en ambitionshöjning för funktionshinderpolitiken och vara styrande för all politik i Sverige.
– Vi tar ett nytt mål för funktionshinderpolitiken för första gången på 17 år. I och med att det togs av riksdagen år 2000 så behöver det göras igen. Jag tycker samtidigt att det är en stor poäng att riksdagen antar ett nytt mål, att det här blir en fråga för flera partier och för hela landet. Det här handlar om många och det ska beröra alla, säger Åsa Regnér till Funktionshinderpolitik.
Vid sidan av det nya målet presenterade Åsa Regnér fyra principer för arbetet mot målet. En princip handlar om universell utformning som ska tillämpas inom allt från byggd miljö till information och kommunikation.
– Det är inte flummigt när man försöker mäta hur vi uppnår ett samhälle som faktiskt är utformat så att det passar alla. Att ha det tänkandet och ständigt gå tillbaka till konventionen, där vi också granskas av FN, det är en ambitionshöjning i sig.
Övriga principer handlar om att skapa tillgänglighet i befintlig miljö, att ge stöd till individen för att skapa möjlighet till delaktighet samt att motverka diskriminering.
För att kunna jobba vidare mot målet behövs mer kunskap, anser Åsa Regnér. Regeringen ger därför flera uppdrag till myndigheter som Boverket, Transportstyrelsen, Post- och telestyrelsen och Specialpedagogiska skolmyndigheten om att se över situationen inom deras respektive områden. En arbetsgrupp ska även tillsättas för att ta reda på hur situationen på arbetsmarknaden kan förstärkas för personer med funktionsnedsättning.
De olika översynerna ska vara klara inom den här mandatperioden. Därefter kommer mer konkreta förslag till reformer, sa Åsa Regnér när hon presenterade propositionen.
– I och med att vi nu utgår från konventionen i det här målet och ber myndigheterna att faktiskt utvärdera hur det ser ut hos dem, då blir det ännu mer konkret.
Hon tror också att ett nytt övergripande mål i sig kan bidra till en nystart för arbetet på området.
– Om man får ett nytt mål efter 17 år så är det en ny impuls om att här ska det fram någonting.
Regeringen vill också utöka arbetet med information och kunskapsspridning om konventionen.  Framför allt är det riktat mot personer i offentlig verksamhet.
– Det är något som ligger i linje med vad vi gör inom jämställdhetsområdet och inom barnrättsområdet där vi vill att man ska höja kunskapen om konventionerna. Det är ingen idé att ha konventioner om man inte genomför dem och om man inte är medveten om dem. Vi vill, och det är verkligen en ambitionshöjning, att framför allt personer som fattar beslut ska känna till konventionerna i grunden.
Precis som tidigare kommer det forsatta arbetet att mätas och följas upp av Myndigheten för delaktighet.
Propositionen i sin helhet är ännu inte offentlig utan finns att läsa tidigast på torsdag.

1 svar på ”Regnér lovar höjda ambitioner”

  1. Hade faktiskt förväntat mig att hon skulle komma med ett konkret förslag till hjälp för alla familjer till svårt sjuka barn som inte får någon hjälp alls. De har inga grundläggande behov alls enligt försäkringskassans tolkningar av domar från HFD. Dessa tolkningar är så fel och går helt emot förarbeten och LSS ambitioner. Tolkningarna om exempelvis har två kammarrätter tolkat HFD domen på annat sätt. Det är en oberoende domstols tolkning av samma HFD dom, men försäkringskassan ger sig inte. De vill skjuta fram kostnaderna mer och hävdaratt deras tolkning är rätt. Denna myndighet har en tydlig ambition att minska assistansen och det är livsfarligt för många sjuka. Det är inte rättsäkert.
    Därför är det bara två val. Antingen är Åsa Regner verkligen så inkompetent att hon inte förstår detta och gör något, eller så är hon verkligen villig att riskera fler liv för sin budget. Är detta den svenska modellen Stefan Löfven. Nio av tio som ansöker om hjälp får avslag, sedan läggs miljoner på utredningar att hitta fuskare. Hemskt detta som sker. Hade aldrig trott att socialdemokraterna skulle slå på de funktionshindrade.

Kommentarer är stängda.