Regeringens budget på tre minuter

I budgetpropositionen lägger regeringen flera förslag som påverkar delaktighet och levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning.

 
 

Tre staplar med mynt i olika valörer.
(Foto: Jari Juntunen/Adobe Stock)

I budgetpropositionen lägger regeringen flera förslag som påverkar delaktighet och levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning.

Privatekonomi

Garantinivån för sjukersättningen höjs med 300 kronor i månaden. Den som har fyllt 30 år garanteras en ersättning på 2,53 prisbasbelopp per år vilket nästa år innebär 115 000 kronor.
Samtidigt vill regeringens sänka skatten för de som har sjuk- eller aktivitetsersättning. En person med högsta möjliga sjukersättning, och genomsnittlig kommunalskattesats, beräknas genom förslaget få en skattesänkning med ca 2 483 kronor per år, eller lite drygt 200 kronor i månaden, skriver regeringen.
Regeringen vill även höja taket i bostadstillägget till 5600 kronor vilket ger högre bidrag för den som idag betalar mer än 5000 kronor i månaden för sitt boende.
Sammantaget innebär förändringarna att en ensamstående person med enbart garantiersättning och med en boendekostnad om 5 600 kronor i månaden kommer att ha 840 kronor mer att röra sig med per månad, uppger regeringen.
Höjningarna av garantinivån föreslås ske 1 juli 2018 medan den sänkta skatten och det höjda taket i bostadstillägget ska genomföras redan vid årsskiftet.

Arbetsmarknad

Får att fler ska få arbete vill regeringen även höja taket för lönebidraget. I ett första steg höjs taket under nästa år till 18300 kronor för att sedan höjas ytterligare 2019 och 2020. Först till 19100 kronor och sedan till 20 000 kronor jämt.
I år har betydligt färre personer med funktionsnedsättning subventionerad anställning. Regeringen räknar med att 914 miljoner av de pengar som anslogs i budgeten för 2017 blir över.
Regeringen tror att en högre nivå på taket ger bättre förutsättningar personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga att få ett jobb. Höjningen syftar också till att öka bredden när det gäller vilka jobb som kan bli aktuella för den som har lönesubventionen.

Assistansersättning

Schablonbeloppet för den statliga asssistansersättningen höjs med 1,5 procent nästa år och ytterligare 1,5 procent per år för 2019 och 2020. Det betyder att schablonbeloppet för en timme assistansersättning nästa år ersätts med 295 kronor och 40 öre.

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Diskriminering

Arbetet mot diskriminering får mer pengar. Den statliga myndigheten Diskrimineringsombudsmannen får ytterligare tio miljoner kronor som ska stärka myndighetens arbete med att utreda ärenden och bedriva tillsyn.
Även de lokala antidiskrimineringsbyråerna får mer pengar. Regeringen föreslår en fördubbling av det nuvarande stödet  och skjuter till 15 miljoner kronor.

Demokrati

Personer med funktionsnedsättning nämns som en av de grupper som har ett lågt valdeltagande. I budgeten presenterar regeringen särskilda satsningar för att öka deltagandet i nästa års val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige liksom till valet till EU-parlamentet 2019. Bland annat ska riksdagspartierna få extra medel för att genomföra särskilda informationsinsatser inför valet 2018. Likaså ska kommuner och organisationer inom civilsamhället få pengar till insatser för att öka
 
Läs hela budgeten hos regeringen