Regeringen går vidare med ny handikappersättning

I november försvinner handikappersättning och vårdbidrag och ersätts med ett nytt ekonomiskt stöd. Det föreslår regeringen.

Ett hörn av en hundrakronorssedel
Foto: Roland Magnusson/Adobe stock

I november försvinner handikappersättning och vårdbidrag och ersätts med ett nytt ekonomiskt stöd. Det föreslår regeringen.
De nya stöden kallas merkostnadsersättning vid funktionsnedsättning hos barn och vuxna och omvårdnadsbidrag vid funktionsnedsättning hos barn.
Merkostnadsersättningen ersätter handikappersättningen och är liksom sin föregångare tänkt att täcka just de merkostnader som följer av en funktionsnedsättning. Merkostnadsersättningen betalas ut i fem olika nivåer där den lägsta är något lägre än handikappersättningens lägsta nivå och den högsta något högre än dagens norm.
Förslaget ligger i linje med vad regeringen presenterade i en lagrådsremiss i november.
De nya reglerna föreslås gälla från och med november i år, men det finns långtgående övergångsregler för de som idag har handikappersättning. Enligt dessa löper redan fattade beslut på tills dess att de skulle ha omprövats enligt dagens regler. Den som har ett beslut som upphör senast 30 månader efter det att de nya reglerna träder i  kraft ska kunna få ett nytt beslut enligt de gamla reglerna för ytterligare högst 18 månader.
Här finns regeringens proposition om reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning.