Förändrad handikappersättning möter motstånd

Handikappersättningen skrotas och ersätts av en »merkostnadsersättning«. Det föreslår regeringen. Samtidigt förändras vårdbidraget.

Ett hål i ett par slitna blå jeans.
Slitage på kläder är en merkostnad som kan ge ersättning. (Foto: Sutichak/Adobe Stock)

Handikappersättningen skrotas och ersätts av en »merkostnadsersättning«. Det föreslår regeringen. Samtidigt förändras vårdbidraget.
Idag kan den som har merkostnader på grund av sin funktionsnedsättning få så kallad handikappersättning från staten. Ersättningen betalas ut i tre olika nivåer. Som lägst med 1344 kronor per månad och som högst med 2576 kronor per månad. Som merkostnader räknas bland annat läkemedel, specialkost, hemtjänstavgifter och extra slitage på kläder. Utöver rena merkostnader är det också möjligt att få ersättning för hjälp i vardagen med saker som tvätt, personlig hygien och ta sig till och från arbetet.
Nu föreslår regeringen att handikappersättningen görs om och ersätts av en renodlad merkostnadsersättning. Ersättning för hjälpbehov bryts ut ut ersättningen och måste ansökas om separat.
Det nya systemet får fem ersättningsnivåer med en något lägre lägstanivå och en något högre högstanivå jämfört med idag. Enligt regeringen sänks tröskeln in till ersättningen.
Principen för det nya stödet är att ersättning ska ges utifrån behov och inte diagnos. Det innebär att merkostnadsersättningen, till skillnad från handikappersättningen, inte har särskilda regler för personer med syn- och hörselnedsättning. Idag får den som saknar ledsyn den högsta nivån i handikappersättningen. Likaså finns en garantinivå för den som har mycket nedsatt hörsel.
I det nya systemet måste även personer med nedsatt syn och hörsel redovisa sina merkostnader, något som kritiserats hårt från fram för allt Synskadades riksförbund (SRF). De menar att synskadade många gånger har svårt att jämföra priser och kostnader och befarar därför att många kommer att få sänkt ersättning.
– Förslaget leder till att de som har lättare att göra sin röst hörd eller som har en snäll handläggare på Försäkringskassan kommer att drabbas mindre medan den som har svårare att uttrycka sig kommer i strykklass, säger Neven Milivojevic, intressepolitisk chef på SRF i ett pressmeddelande.
Enligt regeringen innebär förändringen att alla personer med funktionsnedsättning behandlas lika och får ersättning utifrån sina individuella behov. Man hänvisar också till att förslaget kommer med omfattande övergångsbestämmelser. Fram till och med mars 2021 kan den vars handikappersättning löper ut eller omprövas få sin ersättning förlängd i ytterligare 18 månader. Under denna tid är det i de flesta fall frivilligt att ansöka om stöd enligt det nya regelverket.
Samtidigt som handikappersättningen försvinner vill regeringen också göra om vårdbidraget som betalas ut till föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Bidraget får nytt namn och delvis nya regler. Det nya »omvårdnadsbidraget« ger bland annat föräldrar rätt att minska sin arbetstid med 25 procent. Det nya stödet ska också kunna delas mellan två föräldrar.
Förslagen i sin helhet kommer inom kort att presenteras i en lagrådsremiss.