Omprövningsstoppet till lagrådet

Från och med den 1 april ska det åter vara möjligt att få assistansersättning för väntetid och beredskap. Samtidigt tas tvåårsomprövningarna bort. Det är innebörden i ett förslag som regeringen nu skickar till lagrådet.

Kollage: En bild där Åsa Regner prata i en mikrofon och en bild av riksdagshuset
Regeringens ansvariga minister Åsa Regnér (S) lämnar ett ändringsförslag till lagrådet. (Foto: Albert Martinsson och Vladimir Mucibabic)

Från och med den 1 april ska det åter vara möjligt att få assistansersättning för väntetid och beredskap. Samtidigt tas tvåårsomprövningarna bort. Nu skickar regeringen förslag om lagändringar till lagrådet.
Regeringen går vidare med lagändringarna som utlovades i november och skickar idag två av förslagen till lagrådet. Ett av förslagen innebär att lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ändras så att personlig assistans åter kan beviljas för väntetid och beredskap under dygnsvila, samt mellan hjälpinsatserna vid aktiviteter utanför hemmet. Förslaget syftar till att i återställa reglerna till den tillämpning som gällde före Högsta förvaltningsdomstolens dom från juni 2017.
I samma lagrådsremiss föreslår regeringen också att Försäkringskassans tvåårsomprövningar stoppas.  Försäkringskassan ska bara kunna ompröva rätten till ersättning om behoven har minskat till följd av väsentligt ändrade förhållanden som är hänförliga till den enskilde. I dessa fall är det bara de ändrade förhållandena som omprövas, inte hela beslutet, skriver regeringen i ett pressmeddelande.
Stoppet för tvåårsomprövningar gäller på obestämd tid.