Nytt prisbasbelopp ger högre ersättningar

Nästa år höjs prisbasbeloppet med 1000 kronor. Något som bland annat garantinivån i sjuk- och aktivitetsersättningen.

Ett hörn av en hundrakronorssedel
Foto: Roland Magnusson/Adobe stock

Nästa år höjs prisbasbeloppet med 1000 kronor. Något som bland annat garantinivån i sjuk- och aktivitetsersättningen.
Prisbasbeloppet beräknas varje år av Statistiska centralbyrån och fastställs av regeringen. Det ligger till grund för storleken på flera olika ersättningar inom socialförsäkringen. Syftet är att ersättningar ska följa prisutvecklingen i samhället.
Regeringen fastställde i veckan prisbasbeloppet för 2019 till 46 500 kronor. Det är en höjning med tusen kronor, eller 2,2 procent, och är den högsta höjningen av prisbasbeloppet sedan 2012.
Resultatet blir att flera olika stöd höjs nästa år. Bland annat påverkas garantinivån i sjuk- och aktivitetsersättningen och nivån på den nya merkostnadsersättning som från och med årsskiftet ersätter handikappersättningen.