Nytt löfte om europeisk tillgänglighetslag

3 december är det nya budet från den ansvariga EU-kommissionären.

Porträtt av Marianne Thyssen mot en blå bakgrund där EUs flagga syns.
Marianne thyssen är EU-kommissionär med ansvar för bland annat sociala frågor och sysselsättning.

3 december är det nya budet från den ansvariga EU-kommissionären.
I flera år har EU-kommissionen utlovat ett förslag till en ny europeisk tillgänglighetslag som ska ställa krav på tillgänglighet till varor och tjänster inom hela unionen. Trots upprepade löften har lagförslaget skjutits på framtiden under flera år. Nu aviserar dock den ansvarige kommissionären, Marianne Thyssen, att ett förslag kan presenteras i början av december.
I ett möte med den europeiska paraplyorganisationen EDF ska Thyssen ha sagt att hon räknar Thyssen med att det nya lagförslaget godkänns vid kommissionens möte den 2 december. Förslaget ska sedan presenteras dagen därpå,som också är den internationella dagen för personer med funktionsnedsättning.
När FNs kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning granskade EU tidigare i år uppmandel union att snarast anta en tillgänglighetslagstiftning. En bindande europeisk lagstiftning om tillgänglighet kan vara ett steg för unionen att leva upp till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.