FN-kritik mot EUs funktionshinderpolitik

FN kräver såväl ett snabbt införande av en europeisk tillgänglighetslag som att det föreslagna antidiskrimineringsdirektivet ta upp ur byrålådan.

FN kräver såväl ett snabbt införande av en europeisk tillgänglighetslag som att det föreslagna antidiskrimineringsdirektivet ta upp ur byrålådan.
När EU 2010 ratificerade FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning var det en unik händelse. Aldrig tidigare hade unionen tillträtt en internationell överenskommelse om mänskliga rättigheter. Men att göra europeisk verklighet av konventionens rättigheter har visat sig svårt. När FNs kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning nu för första gången har granskat EUs arbete med konventionen får unionen bred kritik.
Kommittén oroas av diskriminering och ojämlikhet på en mängd samhällsområden inom unionen och kräver både stärkt lagstiftning och nya strategier för att säkerställa att européer med funktionsnedsättning garanteras sina rättigheter.
Bland annat uppmanas EU att snabbt införa den utlovade tillgänglighetslagen inom unionen. Kommissionen har filat på ett lagförslag i flera år men lanseringsdatum har vid flera tillfällen skjutits på framtiden.
Likaså vill kommittén att EU anta det föreslagna antidiskrimineringsdirektivet som ska ge ett brett skydd mot alla typer av diskriminering inom unionen. Förslaget har antagits av Europaparlamentet men har sedan kört fast i förhandlingar mellan medlemsländerna.
Kommittén vill också att EU gör en bred översyn över sina lagar och regler för att säkerställa att de harmonierar med konventionen.
Men det behövs mer än nya lagar för att säkerställa att EU lever upp till FN-konventionen, anser kommittén. Man vill även se en tydlig strategi för hur EU ska implementera konventionen och man uppmanar unionen att göra en halvtidsavstämning av den pågående funktionshinderstrategin som löper fram till 2020.
Dessutom vill kommittén att flickor och kvinnor med funktionsnedsättning inkluderas i unionens kommande jämställdhetsstrategi och man uppmanar EU att använda alla tillgängliga medel för att avskaffa institutioner runt om i unionen och ge barn och unga med funktionsnedsättning tillgång till inkluderande utbildning.
Man vill också att unionen antar ett funktionshinderperspektiv i sin flykting- och migrationspolitik.
Här kan du läsa kommitténs rekommendationer i sin helhet.