Svårt att ladda bilen från rullstolen

Miljömedveten och sugen på elbil? Bered dig på nya problem. Många av dagens laddstolpar är svåra att nå från rullstol. Något som Jan-Erik Herranen sätter fokus på i sommar.

En vit bil laddar vid en blå laddstolpe. En sladd går från stolpen till bilen. Runt stolpen står ett blått staket.
Påkörningsskydd runt laddstolpen gör att den som använder rullstol kan ha svårt att komma åt uttaget. (Foto: Albert Martinsson)

Miljömedveten och sugen på elbil? Bered dig på nya problem. Många av dagens laddstolpar är svåra att nå från rullstol. Något som Jan-Erik Herranen sätter fokus på i sommar.
Med utgångspunkt i Trollhättan ska Jan-Erik Herranen kolla laddmöjligheternas tillgänglighet längs de sydsvenska vägarna. Under tre resor till Oskarshamn, Köpenhamn och Oslo ska han inte bara kolla hur det funkar att hitta en laddstation, han vill även se om han kan använda den från rullstolen.
– Jag vill testa hur det går att ta sig fram med en bil som klarar tio till femton mil mellan laddningarna, men också om laddstationen är tillgänglig, både vad gäller utrymmet runt omkring och att själva stolpen går att använda.
Han räknar med att stöta på problem. När infrastrukturen för laddning nu byggs ut i snabb takt verkar tillgängligheten ha hamnat i skymundan.
– Tyvärr är laddstolparna dåligt konstruerade och gjorda för människor som står upp. Samtidigt placerar man skyddsbågar runt stolpen för att hindra att den blir påkörd vilket gör det svårt för en person i rullstol att komma tillräckligt nära stolpen.
Porträtt av Jan-Erik Herranen
Jan-Erik Herranen ska göra en större undersökning om tillgängligheten till laddplatser. (Foto:Albert Martinsson)

Högt placerade displayer som dessutom är vinklade snett uppåt bidrar också till svårigheterna för sittande elbilister. Därtill har vissa stolpar laddhandsken placerad på sidan av stolpen istället för på framsidan vilket ger en större kroppslig belastning för användaren, menar Jan-Erik Herranen.
– De har inte tänkt på det praktiska runt stolpen utan bara sett till att det inte ska gå att köra på den. Det är konstigt att det inte finns hårdare regler runt det här.
Ett annat problem är att parkeringsrutorna vid laddstolparna sällan har den bredd som många som har nedsatt rörelseförmåga behöver för att kunna ta sig i och ur bilen.
– I Trollhättan lyckades jag få dem att avsätta 90 centimeter mellan parkeringsrutorna så man kan ta sig in i bilen igen efter att man har laddat. Men de flesta målar bara vanliga parkeringsplatser utan mellanrum och då finns ingen friyta bredvid.
Under sina resor kommer Jan-Erik Herranen att kommunicera sina iakttagelser på Twitter och Facebook. Han hoppas också att undersökningen kan användas för att skapa en dialog med tillverkare och innehavare av laddstolpar.
– I framtiden kommer även vi att skaffa elbil, inte minst för att de kommer att vara lämpliga att anpassa eftersom systemen redan är elektriska.
Följ Jan-Erik Herrnanens tillgänglighetsundersökning på twitterkonton @laddplats_funk.