Nu måste Sverige svara FN om konventionen

Sverige har fått en lista med nästan 100 frågor inför FNs granskning av svensk funktionshinderpolitik.

En lång alle av flaggstänger med olika nationerna fanor leder fram till en pampig byggnad i sten.
Nästa år ska Sverige rapporter till FNs kommitté i Geneve.

Sverige har fått en lista med nästan 100 frågor inför FNs granskning av svensk funktionshinderpolitik.
Snart är det åter dags för Sverige att bli granskade av FNs kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Nästa år ska Sverige lämna in en rapport till kommittén om utvecklingen i Sverige. I dagarna har kommittén presenterat ett antal frågeställningar som man vill att svenska staten ska svara på.
Listan med frågeställningar spänner över alla 33 artiklar i FN-konventionen (CRPD) och handlar således om allt från övergripande frågor till mer detaljfokuserade.  
På den övergripande nivån vill till exempel kommittén att Sverige redogör för hur konventionen har inkorporerats i nationell lagstiftning. Man vill veta mer om hur lagen ser ut på vissa specifika områden som personlig assistans, hatbrott riktade mot personer med funktionsnedsättning och bristande tillgänglighet som en form av diskriminering.
Kommittén vill också vet hur personer med funktionsnedsättning och deras organisationer har blivit involverade i arbetet med att implementera konventionen och följa upp effekterna av den liksom hur det egentligen går med arbetet att bygga en oberoende institution för övervakning av de mänskliga rättigheterna i Sverige.
Kommittén listar även en lång rad frågor kopplade till specifika rättigheter. När det gäller tillgängligheten i samhället (artikel 9) vill kommittén att Sverige redovisar vilka åtgärder som gjorts för att anpassa lagstiftning och regelverk till kraven i artikeln och de förtydliganden som gjorts i en kommentar från kommittén. Man vill också att Sverige redovisar hur offentlig upphandling ställer krav på tillgänglighet och hur universell utformning säkerställs i samhällsplanering. 
Annat som kommittén vill veta mer är vilken utbildning domare och annan personal inom domstolsväsendet har  (artikel 13), vad som har har gjorts för att alla barn med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att gå i sin närmaste skola (artikel 24)  och vilka åtgärder staten har satt in för att garantera att kollektivtrafiken är tillgänglig och att säkra den personliga rörelsefriheten i form av stod till bilstöd och parkeringstillstånd (artikel 20).
Därtill vill man se detaljuppgifter om hur många som har insatsen personlig assistans eller har blivit utsatta för våld och övergrepp.
Svenska statens rapport till kommittén ska vara inlämnad inom ett år. I rapporten ska staten även redogöra för vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av de rekommendationer som kommittén lämnade vid förra granskningen 2014.
Alla frågor från kommittén hittar du här (på engelska)
RÄTTELSE: I en tidigare version av artikeln uppgavs en äldre deadline för Sveriges rapport till kommittén.
 

1 svar på ”Nu måste Sverige svara FN om konventionen”

Kommentarer är stängda.