Ministern: »Vår avsikt är inte att ställa till problem«

Det krävs striktare regler för att komma åt kriminalitet med assistans, anser regeringen. Justitieministern kan inte lova att användarna kommer undan hårdare kontroller.

Morgans Johansson står till vänster bakom ett genomskinligt bord som det står "regeringen" på. Bredvid honom till höger står Lars-Erik Lövdén
Justitieminister Morgan Johansson (S) presenterade den nya utredningen tillsammans med utredaren Lars-Erik Lövdén.

Det krävs striktare regler för att komma åt kriminalitet med assistans, anser regeringen. Justitieministern kan inte lova att användarna kommer undan hårdare kontroller.
Välfärdssystemen ska trycktestas för att se hur de bättre kan stå emot att mjölkas på pengar från den organiserade brottsligheten. Det var budskapet från justitieminister Morgan Johansson (S) när han presenterade regeringens nya utredning om åtgärder mot systematisk och organiserad brottslighet mot välfärdssystemen. Bland de områden som nämns finns personlig assistans, lönebidrag och
Bakgrunden är bland annat fall där kriminella företagare har lurat staten på assistansersättning eller gjort falska rot-avdrag.
– Att lura systemen har blivit ”big business”, sa Morgan Johnasson.
Sedan statsminister Stefan Löfven lanserade den nya utredningen i regeringsdeklarationen förra veckan har flera uttryckt oro för att hårt prövade assistansanvändare ska få se sina liv granskade ännu mer i detalj än vad som redan är fallet idag. Morgan Johansson säger att det inte är regeringens avsikt att minska enskilda människors rätt till stöd.
– Vår avsikt är att få bort de oseriösa aktörer som kan finnas och det tjänar alla ytterst på, både de seriösa företagen och de enskilda individerna, säger Morgan Johansson.
Det senaste decenniet har det införts en rad regler som skärper kontrollen av enskilda assistansanvändare. Försäkringskassan kan bland annat göra oanmälda hembesök och anordnarna har fått informationsplikt. Om det nya utredningen kommer att medföra ytterligare kontroller av enskilda vill inte Morgan Johansson säga.
– Det är en sådan fråga som utredaren ska se över och som vi tar ställning till efter hans kartläggning.
Gör du bedömningen att det går att införa hårdare kontroller utan att det drabbar användarna?
– Det är återigen en sådan bedömning som utredaren får göra. Vår avsikt är inte att ställa till problem för användarna.
Många användare upplever att de blir utpekade som potentiellt kriminella och misstänkliggjorda i debatten. Vad gör du åt det?
– Vår avsikt är inte minska rättigheterna till stöd och hjälp för de som är beroende av det, utan snarare tvärtom, om vi ser till att gå på dem som utnyttjar systemen kommer vi på sikt att få bort den diskussionen. Så länge det här pågår, så länge man hela tiden påminns om att det finns de som missbrukar systemet, då ifrågasätts hela reformen och allmänhetens förtroende för systemet undergrävs, säger Morgan Johansson
Regeringen har utsett Lars-Erik Lövdén att leda utredningen. Han har tidigare varit kommun- och bostadsminister och riksdagsledamot (S). Han säger att uppdraget i första hand handlar om att täppa till hål som kan utnyttjas av oseriösa företag.
– Vi har inte uppdrag att gå in på den materiella lagstiftningen, alltså vilka villkor man får assistansersättning på, men det vi kan titta på är möjligheterna att förhindra oseriösa aktörer, säger Lars-Erik Lövdén.
Han lyfter bland annat det fall av bedrägerier i Södertälje där 34 personer fällts för att ha lurat till sig nästan 30 miljoner i assistansersättning.
Finns det då skäl för användarna att känna oro för ytterligare integritetsnära kontroller? Lars-Erik Löfdén svarar genom att vända på frågeställningen.
– Gör vi ingenting kommer förtroendet för hela reformen att rubbas. Det där är alltid en avvägning, så länge det visar sig att det finns sådana här öppningar för den ekonomiska brottsligheten, som vi till exempel sett i Södertäljemålet, så rubbas förtroendet för hela reformen. Om något skulle skada brukarna så är det att man börjar ifrågasätta hela reformens grunder.
– Så det här är en avvägning; personlig integritet, ja, men vi måste också titta på hur vi kan ha kontrollmekanismer så att vi kan förhindra sådant som hände i Södertälje, säger Lars-Erik Lövdén.
Utredningen ska redovisas i maj 2017.