Striktare regler ska stoppa kriminalitet

Stopp för kontanta betalningar och insatser mot förfalskade intyg är några frågor som den regeringens nya utredning ska överväga för att stoppa kriminalitet med bland annat assistansersättning.

Porträtt av Morgan Johansson
Jutitieminister Morgan Johansson (S) (Foto: Kristian Pohl/ Regeringskansliet

Stopp för kontanta betalningar och insatser mot förfalskade intyg är några frågor som den regeringens nya utredning ska överväga för att stoppa kriminalitet med bland annat assistansersättning.
I regeringsförklaringen i förra veckan lanserade statsminister Stefan Löfven (S) en ny ”fuskdelegation” som ska komma till rätta med kriminellt utnyttjande av välfärdssystemen. Löfven nämnde särskilt lönebidrag och assistansersättning men när justitieminister Morgan Johansson i dag presenterar den nya utredningen i en debattartikel i DN är listan på stödinsatser längre.
Ministern nämner även rot- och rutavdrag, lönegarantier och etableringslotsar som exempel där utnyttjande har förkommit.
”Dessa systematiska bedrägerier har blivit en grogrund och finansieringskälla för den grova organiserade brottsligheten. Den allvarligaste konsekvensen är att människor med verkliga behov riskerar att inte få den hjälp och det stöd som de behöver. Därför krävs ett striktare regelverk som stoppar fusket med våra offentliga resurser”, skriver Morgan Johansson.
Den nya utredningen får ett brett uppdrag. Utöver en kartläggning av var och hur kriminaliteten visar sig ska utredningen överväga om utbetalningar från systemen ska samordnas, om kontanta utbetalningar ska stoppas och om regler om spärrtider och näringsförbud ska skärpas. Utredningen ska även lämna förslag på hur missbruk med läkarintyg kan stoppas och hur samarbete och informationsutbyte mellan olika myndigheter kan bli bättre.
Läs hela debattartikeln hos DN