Manar till skandinavisk kamp för assistansen

Den är inte bara i Sverige som den personlig assistansen ifrågasätts. Liknande diskussioner finns även i Norge och Danmark. Nu vill den Norska organisationen Uloba skapa en gemensam skandinavisk front mot ytterligare försämringar.

Porträtt av Vibeke Marøy Melstrøm
Vibeke Marøy Melstrøm är verksamhetsledare för norska Uloba (Foto: Christian Houge)

Den är inte bara i Sverige som den personlig assistansen ifrågasätts. Liknande diskussioner finns även i Norge och Danmark. Nu vill den Norska organisationen Uloba skapa en gemensam skandinavisk front mot ytterligare försämringar.
– I Norge upplever vi idag ständiga angrepp från den kommunala sektorn där man försöker att göra om den personliga assistansen till en vanlig kommunal tjänst, säger Vibeke Marøy Melstrøm.
Hon är verksamhetschef för Uloba – Independent living Norge, en organisation som jobbat för personlig assistans sedan början av 1990-talet. Så kallad borgerstyrt personlig assistans (BPA) är sedan 2015 en rättighet enligt den norska hälso- och omsorgslagen. I praktiken ligger dock makten hos kommunerna som har ett starkt självstyre.
– När kommunerna lägger ut assistans på entreprenad blir det mycket mera styrt vad den ska innehålla och vad den får användas till. De delar upp assistansen precis som om den vore en kommunal tjänst. Då går hela intentionen med assistansen om intet, liksom den assiansberättigades möjlighet till styrning och självständighet, säger Vibeke Marøy Melstrøm och tillägger:
– De kräver också att företagen ska skriva journal och rapportera till kommunen om vad som görs vilket leder till att arbetsledarrollen inte blir lika viktig.
Parallellt sker en utbyggnad av nya omsorgsbostäder med plats för fem till tio boende. Vibeke Marøy Melstrøm kallar dessa för nya institutioner och ser dem som ytterligare ett hot mot assistansen.
– Vi ser att det finns liknande problem i alla skandinaviska länder. I Danmark byggs också väldigt många nya institutioner vilket är motsatsen till personlig assistans. I Sverige hör vi om exemplen om att den som kan föra maten till munnen inte längre får assistans.
– Här behöver vi föra en gemensam kamp. Vi kan se att skandinaviska politiker tittar mycket på varandra. Därför är det klokt att föra en gemensam kamp mot de angrepp som nu sker mot assistansen.
I oktober firar Uloba sitt 25-årsjubileum. I anslutning till detta arrangerar organisationen en nordisk konferens om utmaningarna som insatsen står inför. Målsättningen är att initiera ett nordiskt samarbete mellan användare av personlig assistans.
– Egentligen kunde ju samarbetet vara europeiskt, eftersom vi ser många gemensamma utmaningar där. Men en poäng med att skapa ett skandinaviskt samarbete är att våra samhällen är organiserade på ett liknande sätt, säger Vibeke Marøy Melstrøm.
Är  det mycket debatt om problemen för assistansanvändare i Norge?
– Inte så mycket som skulle behövas. Det kommunala självstyret i Norge är väldigt starkt och det är mycket upp till kommunerna att avgöra hur personlig assistans ska ges. Vi jobbar mycket på nationell nivå mot stortinget och regeringen och statsministern. På den nivån har de en bra förståelse för vad personlig assistans är. Men de har inte möjligheten att styra över kommunerna på grund av det kommunala självstyret, säger Vibeke Marøy Melstrøm.

1 svar på ”Manar till skandinavisk kamp för assistansen”

  1. Det är ett riktigt bra förslag och jag hoppas att någon av funkis-organisationerna tar emot denna välbehövliga stafettpinne.
    För vi måste börja säga ifrån och kräva att vi blir sedda som värdiga medlemmar i våra respektive länder och inte som nån jävla ohyra som man kan utradera hur som helst!

Kommentarer är stängda.