Liten ljusning löser inte arbetslösheten

Det finns nu en tendens till nedgång i arbetslösheten för personer med funktionsnedsättning och jobbchanserna har ökat, skriver Arbetsförmedlingen i en ny prognos. Men fortfarande tillhör var femte arbetslös gruppen.

Kristian Cornell, ombudsman DHR
Kristian Cornell, ombudsman DHR

Det finns nu en tendens till nedgång i arbetslösheten för personer med funktionsnedsättning och jobbchanserna har ökat, skriver Arbetsförmedlingen i en ny prognos. Men fortfarande tillhör var femte arbetslös gruppen.
I sin nya prognos målar Arbetsförmedlingen en ganska ljus bild av utvecklingen på arbetsmarknaden. Myndigheten räknar med att sysselsättningen ökar och arbetslösheten minskar under de kommande två åren. Fler går från arbetslöshet till arbete med eller utan stöd
Men den lilla ljusningen till trots ser det samlade läget på arbetsmarknaden fortfarande tufft ut för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. I april var 78 000 personer inskrivna på som arbetslösa. Hälften av dessa har sammantaget varit utan arbete i mer än tre av de senaste tio åren.
För att en person med funktionsnedsättning ska kunna konkurrera på lika villkor som andra arbetssökande krävs vanligtvis en subventionering av lönekostnaden som motsvarar produktivitetsnedsättningen, skriver Arbetsförmedlingen och tillägger att det ofta uppstår konkurrens med andra subventionerade anställningar som jobb- och utvecklingsgarantin eller nystartsjobb.
Kristian Cornell, arbetsmarknadspolitisk ombudsman på DHR tycker att prognosen visar att det hög tid för de politiska partierna att komma med nya lösningar på problemen.
– Vart finns krafttagen från politiskt håll? Är det fortfarande Samhall och tre månader långa studiemotiverande kurser som är svaret?
Samtidigt är han kritisk till Arbetsförmedlingens förklaring av gruppens svaga ställning på arbetsmarknaden.
– Ibland kan man sakna en djupare analys. Väldigt ofta nämns sjukförsäkringsreformen som förklaring till att arbetslösheten är så hög. Detta var dock 2008, och man kanske kan prata om andra faktorer som bristande tillgänglighet, säger Kristian Cornell.

1 svar på ”Liten ljusning löser inte arbetslösheten”

  1. Känns rätt så ensamt att argumentera för en liten liten sak i vad det gäller tillgång till arbetsmarknaden på lika villkor
    en icke rörelsehindrade arbetslös arbetssökande – är inte i behöv av hjälpmedel typ handikappanpassad bil
    däremot en arbetslös, arbetssökande rörelsehindrade som har svårt att flytta på sig själv och inte heller kan använda allmäna kommunikaitonsmedel – ( krav till bilstöd är uppfyllda) kan ha verkligen tuff att konkurera med den icke funktionshindrade när plötsligt ( ofta på grund av att jobbet är borta och man måste söka nytt) pengar för bilens drift kostander försvinner – juridisk heter det: en arbetslös, arbetssökande handikppade som är beroende av en anpassad bil – har inte rätt att göra avdrag för faktiska bilkostander ( tidigare godkända av skatteverket) eftersom hans resor som arbetssökande handlar om resor mellan bostaden och flera hundra arbetsplatser – medan lagen godkänner avdrag för resor mellan bostaden och en ( eller ett) arbetsplats – absolut inte flera – hurra för lagen !!!

Kommentarer är stängda.