Larmar till FN om assistanskrisen

»Vi är djupt oroade över den nuvarande situationen«, skriver DHRs förbundsordförande Rasmus Isakson i ett brev till FNs rapportör för rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Montage av två porträtt. Ett på Rasmus Isaksson och ett av Caatalina Devandas Aguilar.
DHRs ordförande Rasmus Isaksson hoppas att FNs rapportör Catalina Devandas Aguilar kan prata med den svenska regeringen. (Foto: Albert Martinsson)

Nu kopplar DHR in FN i debatten om den pågående assistanskrisen. I ett brev till FNs rapportör för rättigheter för personer med funktionsnedsättning skriver DHRs förbundsordförande Rasmus Isakson om oron.
– Vi har hamnat i ett väldigt besvärligt läge när det gäller personlig assistans. Vi vill samla alla möjliga krafter och testa alla vägar vi kan för att påverka situationen, säger Rasmus Isaksson.
Vad hoppas du att FN och rapportören Catalina Devandas Aguilar ska kunna göra?
– Vi hoppas att hon kan trycka på och ha en dialog med regeringen. Det är viktigt att hon som jobbar med rättigheter för personer med funktionsnedsättning globalt känner till vad som händer i Sverige. Det är många utomlands som hänvisar till den svenska modellen med personlig assistans. Vi har under många år haft ett ansett gott rykte och därför är det viktigt att FN känner till att samhällsklimatet håller på att förändras.
I brevet till FN-rapportören beskriver DHR den pågående situationen inom den personlig assistansen och hur regering, myndigheter och domstolar bidragit till den förändrade rättspraxis som nu skakar assistansreformen i grundvalarna.
– Det här är också en utveckling som inte bara gäller personlig assistans. Vi upplever att rättigheter får allt mindre betydelse och att de allt oftare filtreras genom finansdepartementet. Det ser vi inom många områden, säger Rasmus Isaksson.

2 svar på ”Larmar till FN om assistanskrisen”

  1. Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Försäkringskassan innehåller instruktioner att diskriminera och mobba sjuka och handikappade människor. Man kan inte höja rättssäkerheten genom att bestämma hur många som har rätt att bli sjuka. Ingen frisk människa med god ekonomi planerar att bli sjuk. Sådana fall kan inte styras uppifrån genom att neka rätten till sjukskrivning, sjukpenning eller sjukersättning. Ingen människa blir frisk av dessa korkade regleringsbrev som säger följande: ” Försäkringskassan ska även verka för att sjukpenningtalet i december 2020 inte överstiger 9,0 dagar. Samtidigt ska antalet nybeviljade sjukersättningar inte överstiga 18 000 i genomsnitt per år under 2016-2020. Skillnaden i sjukpenningtal mellan kvinnor och män ska också minska”.
    http://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=17717

  2. instruktioner att diskriminera sjuka och handikappade är också en form av diskriminering som skall anmälas till DO och även till JO då det strider mot lagen

Kommentarer är stängda.