Regeringen föreslår sänkt tillgänglighet i studentbostäder

Regeringen vill se en rejäl sänkning av byggkraven på studentbostäder. Bland annat genom att minska kraven på tillgänglighet och användbarhet.

Boverket ska på uppdrag av regeringen ta fram förslag till betydande lättnader i byggkraven för studentbostäder. Syftet med uppdraget är enligt regeringen att påtagligt minska kostnaderna vid byggandet av studentbostäder. Detta ska möjliggöra ett ökat och mer differentierat utbud av studentbostäder på kort och lång sikt, menar regeringen.

– Det behövs fler studentbostäder och regeringen vill göra det enklare och billigare att bygga efter studenters behov, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD), i ett pressmeddelande.

I uppdraget ingår att ta fram förslag på »betydande lättander« i kraven på tillgänglighet och användbarhet. Kravet på universell utformning behöver inte längre gälla alla studentbostäder utan bara en andel, skriver regeringen. 

I uppdraget ingår också att undersäöka minskat skydd mot buller och sänkta krav på sol- och dagsljus. Enligt uppdraget ska förslagen vara motiverade i förhållande till byggkostnaderna och utan att kraven sänks mer än nödvändigt.

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Regeringens uppdrag till Boverket välkomnas av branschföreningen Studentbostadsföretagen som länge har krävt sakta byggkrav för studentbostäder. Att regeringen öppnar för försämrad tillgänglighet i nya studentbostäder anser föreningen är ett ljus i mörkret.

– Fyra av fem byggande studentbostadsföretag anser att lättnader i tillgänglighetskraven kan ge fler och bättre utformade studentbostäder med en lägre hyra. Med ett mer flexibelt regelverk kommer vi kunna skapa något som är bättre för fler, säger Studentbostadsföretagens vd Stina Olén i en kommentar på föreningens webbsida.

Boverket ska levera förslag om sänkta byggkrav till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet senast den 30 april 2024.