Lagändring låg inte bakom minskat bidrag

Minskningen av antalet ansökningar om bostadsanpassningsbidrag har ingen koppling till lagändringen 2018, menar Boverket i en ny analys.

Mellan 2015 och 2019 föll den beviljade summan av bostadsanpassningsbidrag kraftigt utan att Boverket, som är den myndighet som har tillsyn över bidraget, kunde förklara varför. Myndigheten hade inte gjort någon årlig uppföljning av utvecklingen utan kunde bara konstaterar att antalet ansökningar hade minskat med en fjärdedel mellan de båda årtalen samtidigt som andelen avslag ökade. 

Högt upp på listan över möjliga orsaker var dock den ändring av lagen om bostadsanpassningsbidrag som genomfördes 2018. År 2021 fick därför Boverket uppdraget att följa upp lagändringen. 

När analysen nu är färdigt menar dock Boverket att de inte ser någon koppling mellan lagändringen och de minskade utbetalningarna av bostadsanpassningsbidrag. Istället ska minskningen bero på förändringar i bland annat demografi och bostadsbeståndet. Dagens äldre är visserligen fler, men de är friskare och rörligare. Dessutom kan det vara så att de i högre utsträckning bor i bostäder som i högre utsträckning uppfyller krav på tillgänglighet och användbarhet. 

Minskningen har även påverkats av att flera kommuner blev mer restriktiva i sin tillämpning av lagen redan före lagändringen 2018, menar Boverket och lutar sig mot en enkät bland kommunala handläggare av bostadsanpassningsbidraget.

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!