Boverket: För tidigt att analysera minskat bostadsanpassningsbidrag

Den ansvariga myndigheten kan inte förklara fallet i utbetalade bostadsanpassningsbidrag.

Mellan 2015 och 2019 föll den beviljade summan av bostadsanpassningsbidrag med nästan en fjärdedel. Den ansvariga myndigheten Boverket kan dock inte säga om det beror på lagändringen 2018 eller om fallet har andra orsaker. 

– Ett problem i sammanhanget är att vi inte har att någon rapport med uppgifter om siffror för åren 2016-2018. Men när vi tittar på statistiken ser vi ett fall från 2015 års nivå. Vi har även detta år ställt frågor till kommunerna i en enkät om bostadsanpassningsbidrag för att få fram siffror för 2020. Där pågår just nu en sammanställning, säger Johan Kjellberg, jurist på Boverket. 

Bristen på kontinuerlig uppföljning gör att det är för tidigt att göra någon analys av utvecklingen, menar Johan Kjellberg.

– Vi behöver ett par underlag för att kunna uttala oss med lite mer säkerhet om vad det här kan bero på. 

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Läs mer: Svårare att få bostadsanpassning

I vilken utsträckning HFD-domen om rullstolsgarage har påverkat antalet beviljade bidrag vet inte Boverket. Johan Kjellberg är dock noga med att påpeka att domen bara har satt stopp för en specifik typ av garage.

– Det är den här typen av rullstolsgarage som är flyttbara som de har gjort den här bedömningen om. Domen handlar inte om möjligheterna att kunna få bostadsanpassningsbidrag för andra förvaringslösningar för rullstolar, säger han och nämner platsbyggda förråd som en lösning som inte påverkas av domen. 

Inte heller när det gäller branschens larm om stopp för att ersätta badkar med duschkabin har Boverket någon bild av hur omfattande problemet är. Myndigheten känner till flera fall där kommuner har lämnat avslag på ansökningar om bostadsanpassningsbidrag med hänvisning till lagens krav om att inte lämna bidrag till anpassningar där det finns eftersatt underhåll eller någon byggnadsteknisk brist. Än så länge finns inte heller något domstolsavgörande i högre instans. 

Johan Kjellberg menar att kommunerna måste göra en bedömning i varje enskilt fall. I propositionen som föregick lagen står det tydligt att ålder i sig inte är en avslagsgrund och funktionerna är hela och fungerande, säger han. Ändå finns exempel på kommuner som lämnat avslag med hänvisning till tiden som gått sedan badrummet senast renoverades.

– Det har uppenbarligen blivit ett antal fall där man har avslagit ansökan på grund av att man anser att badrummet är så gammalt att man behöver göra i ordning detta redan av den anledningen, säger Johan Kjellberg och tillägger:

– Det vi säger på vår hemsida och som vi försöker förklara i vår handbok är att man alltid måste göra en bedömning i det enskilda fallet och kunna dokumentera vad det är som brister i det befintliga badrummet för att kunna ha ett stöd för att inte bevilja bidrag.