Låg höjning av assistansersättningen

Schablonbeloppet för assistansersättningen räknas upp med 1,05 procent till 2017. Det motsvarar en höjning på tre kronor i timmen.

Schablonbeloppet för assistansersättningen räknas upp med 1,05 procent till 2017. Det motsvarar en höjning på tre kronor i timmen.
Den låga uppräkningen av ersättningen medför att statens utgifter för assistansersättning ökar långsammare. Orsaken är enligt regeringen att ersättningsschablonen är för högt beräknad i förhållande till arbetskostnaderna för vårdbiträden och personliga assistenter samt för andra kostnader som administration, utbildning och omkostnader.
Regeringens förslag innebär att schablonersättningen för assistansersättningen hamnar på 291 kronor under 2017.
I budgetpropositionen går regeringen även fram med det förslag till ändring i förordningen för assistansersättning som skickades på remiss i våras. Enligt förslaget ska regeringen kunna fastställa flera olika schablonbelopp för assistansersättningen. Exakt hur en sådan ersättningsmodell ska se ut finns inte angivet i förslaget, vilket också fler remissinstanser har reagerat mot.
Ändringen föreslås träda i kraft 1 januari 2017.

1 svar på ”Låg höjning av assistansersättningen”

  1. Det är beklagligt att regeringen hyser sånt förakt för assistenter och deras arbete. Assistenter gör det möjligt för oss som har funktionshder att leva rikare, mer ”normala” liv. Regeringens förlakt är mer sannolikt riktat mot funktionshindrade. Socialdemokraterna räknar kallt med att funktionshindrade kommer att fortsätta rösta på dem. Ha detta i åtanke nästa gång det val.

Kommentarer är stängda.