Kräver besked om bilstödet

Bilstödet är inte vad det borde vara, anser DHR och pekar på problem med framför allt anpassningsbidraget.

Kollage: Rasmus Isaksson och bild på en automatväxelspak
Rasmus Isaksson vill veta vad regeringen tänker göra åt anpassningsbidraget (Foto: Albert Martinsson och Istock)

Bilstödet är inte vad det borde vara, anser DHR och pekar på problem med framför allt anpassningsbidraget.
”Bilstödet är väl använda pengar, insatser som leder till att människor dels tar eget ansvar för sitt resande i mycket hög grad och har förutsättningar att leva som andra”, skriver DHRs förbundsordförande Rasmus Isaksson i ett brev till socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S).
Bilstödet är inte vad det borde vara, skriver DHR i brevet. Krångel och långa handläggningstider för ansökningar om anpassningsbidrag är några problem som organisationen lyfter fram.
”[Anpassningsdelen] måste kunna fungera smidigt och hanteras på ett professionellt sätt utan alltför många kontrollfunktioner, ifrågasättanden och inskränkningar”, skriver Rasmus Isaksson i brevet.
DHR pekar också på det återkommande problemet att de budgeterade pengarna inte räcker till.
I år räknar Försäkringskassan med att pengarna till bilstöd bara räcker till september. Den som beviljas stöd under hösten får vänta till kommande år.