Försäkringskassan: Bilstödet slut i september

Statens utgifter för bilstöd beräknas i år bli betydligt högre än vad som är budgeterat. Om inte extra pengar tillförs kan utbetalningarna stoppas i september.

Leksaksbilar i en prydlig hög
Foto: Freeimages.com/Jean Scheijen

Statens utgifter för bilstöd beräknas i år bli betydligt högre än vad som är budgeterat. Om inte extra pengar tillförs kan utbetalningarna stoppas i september.
Enligt Försäkringskassans nya ekonomiska prognos beräknas behovet av bilstöd under 2016 kosta 84 miljoner mer än vad som är avsatt i statens budget. Försäkringskassan kommer att begära ytterligare pengar för att möta efterfrågan på bilstöd, men om regeringen inte går myndigheten till mötes blir effekten att årets utbetalningar kan komma att stoppas redan i september.
Att pengarna som avsätts till bilstöd inte räcker hela året är ingen ny företeelse. Det har hänt fler gånger tidigare. Förra året stoppades utbetalningarna i början av november. Utbetalningar om ytterligare 30 miljoner kronor har därför skjutits till i år.
På några års sikt räknar Försäkringskassan med att behovet av bilstöd minskar något men obalansen i systems kvarstår och betalningar måste skjutas på framtiden om inte staten skjuter till extra pengar.
Totalt räknar Försäkringskassan med att bilstödet för 2016 blir 338 miljoner kronor.