Ingen åldersdiskriminering i nytt hemtjänstförslag

Även yngre användare av hemtjänst kan få en fast omsorgskontakt.

Kommunerna ska erbjuda alla som har hemtjänst en fast omsorgskontakt. Det föreslår regeringen. Förslaget innebär att hemtjänstanvändaren får en namngiven kontaktperson som ska hjälpa till med samordning av insatser och erbjuda kontinuitet och trygghet i hemtjänsten. Den fasta omsorgskontakten, som ska  ska bland annat möta problemen med stor personalomsättning i hemtjänsten där användare ofta möter ny och okänd personal. 

När regeringen 2019 beslutade att utreda frågan om fast omsorgskontakt i hemtjänsten valde man att bara rikta insatsen till användare över 65 år. I Sverige finns dock cirka 16000 hemtjänstanvändare under 65 år som inte sällan har många insatser och komplexa behov. Avgränsningen har mött kritik från flera håll och i förslaget svänger nu regeringen och inkluderar alla användare i förslaget. 

Enligt propositionen ska kravet på att erbjuda en fast omsorgskontakt i hemtjänsten träda i kraft den 1 juli 2022. Undantaget ska göras i de fall där det är uppenbart att behovet inte finns. Till exempel när en person bara har ett trygghetslarm eller hjälp med matdistribution. 

Från den 1 juli 2023 vill regeringen införa krav på att den fasta omsorgskontakten ska ha yrkestiteln undersköterska.

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!