Fast kontakt ska öka tryggheten i hemtjänsten

En fast omsorgskontakt i hemtjänsten ska öka trygghet och kvalitet, hoppas regeringen. En ny utredning ska ta fram förslag på hur lösningen ska bli obligatorisk.

En yngre kvinna från hemtjänsten hjälper en äldre kvinna som sitter i en säng att sätta på sig tofflorna. Bredvid sängen står en rullstol.
Omsättningen av personal som inte alltid går att kommunicera med är ett problem i hemtjänsten, menar socialministern. (Foto: Halfpoint/Adobe stock)

En fast omsorgskontakt ska öka kvalitet och trygghet i hemtjänsten, hoppas regeringen. En ny utredning ska ta fram förslag på hur lösningen ska bli obligatorisk.

Antalet personer som har hemtjänst kommer att öka kraftigt de kommande åren i takt med att antalet äldre i samhället blir allt fler. Samtidigt brottas hemtjänsten inte sällan med svajig kvalitet. Inte minst handlar det om stor omsättning bland den personal som hemtjäsntanvändare möter. I genomsnitt kan en äldre möta femton olika personer under en tvåveckorsperiod.

För att förbättra kontinuiteten i hemtjänsten och samtidigt  öka delaktighet och självbestämmande för äldre personer så vill regeringen införa vad man kallar en fast omsorgskontakt i hemtjänsten. Syftet är att lösningen ska bli obligatorisk över hela landet och gälla både privata och offentliga utförare.

– Det handlar om att öka tryggheten för den äldre och för de anhöriga, sa socialminister Lena Hallengren (S) vid en pressträff på torsdagen.

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Redan idag finns i många kommuner ett system med kontaktpersoner dit användare kan vända sig om hemtjänsten inte fungerar eller om man har frågor och funderingar. Hur vanligt det är är dock oklart och hur löningarn ser skiftar mellan kommunerna. Sa Lena Hallengren. 

– Det här vill vi utveckla så att den som är fast omsorgskontakt ska bli det lugna och trygga som både den äldre och anhöriga kan vända sig till. Någon som man vet har koll på läget och som kan historien. 

Riksdagsledamoten Barbro Westerholm (L) ska därför ta fram förslag för hur systemet med fast omsorgskontakt ska bli obligatoriskt i alla kommuner. Det handlar bland annat om vilka krav på kunskap och kompetens som ska uppfyllas och vilka arbetsuppgifter en omsorgskontakt ska utföra. Utredningen ska vara klar 1 oktober 2020.

– Det måste vara så att den som är multisjuk eller har funktionshinder ska få en jämlik vård och omsorg över landet. Man ska känna sig trygg var helst man bor, sa Barbro Westerholm.