Kravet: Ingen åldersdiskriminering i hemtjänsten

Förslaget om att införa en fast omsorgskontakt för äldre personer med hemtjänst får stöd av många remissinstanser, men flera vill att lagändringen ska gälla alla hemtjänstanvändare, oavsett ålder.

I höstas föreslog en statlig utredning att alla äldre med hemtjänst ska ha rätt till en så kallad fast omsorgskontakt, det vill säga en person som jobbar nära den hemtjänstberättigade, med allt från praktiskt stöd och hjälp till planering och uppföljning. Utredningen definierade äldre som personer över 65 år. 

Att utredaren Barbro Westerholm avgränsade förslaget till äldre personer var en följd av att regeringen uttryckligen hade bett henne att göra det i direktiven till utredningen. 

När remissinstanserna nu har sagt sitt om utredningen står det klart att förslaget om att införa en fast omsorgskontakt har ett brett stöd bland de som yttrat sig i frågan. Men flera pekar samtidigt på problem med att avgränsa insatsen till äldre personer. 

Till exempel välkomnar Sveriges kommuner och regioner förslaget om omsorgskontakt i hemtjänsten men vill att tjänsten ska vara tillgänglig för alla, oavsett ålder. Ett förslag som även förs fram av Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg (Ivo).

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Hemtjänst

2019 hade ungefär 16 000 personer med funktionsnedsättning under 65 år hemtjänst i ordinärt boende. Det är betydligt färre än de 175 000 personer över 65 år som har samma insats.