Hoppar av tillgänglighetsgrupp i protest

Flera funktionshinderorganisationer i Skåne säger upp samarbetet med regionen i frågor om färdtjänst och kollektivtrafik. »Vi känner att vi sitter som gisslan«

Skånetrafikens arbetsgrupp för tillgänglighetsfrågor decimeras rejält när de regionala företrädarna för  DHR, Synskadades riksförbund och Funktionsrätt hoppar av samrådet.

– Vi har försökt att prata och påtala problemen men inget har hänt. Nu sätter vi ner foten. Vi måste komma framåt. Det går inte att vi ska lägga ner tid och energi på att gå på möten som inte leder någonstans, säger Carolina Nordbeck, ordförande för DHR Region Skåne. 

Bakgrunden handlar delvis om den nationellt uppmärksammade frågan om att att flera personer med synskada har fått avslag på sina ansökningar om färdtjänst med motivet att de ska kunna använda den allmänna kollektivtrafiken. Även för andra grupper har det blivit mycket svårare att få färdtjänst, menar Carolina Norbeck.

– Skånetrafiken tar inte åt sig att det finns människor som av olika anledningar inte klara av att åka kollektivt. Istället menar man att kollektivtrafiken är så pass bra att den ska fungera. Men det gör den inte för alla. 

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Men Carolina Nordbeck understryker att avhoppet handlar om mer än färdtjänsten. I grunden finns ett misstroende för hur Skånetrafiken hanterar samarbetet med funktionshinderrörelsen. Carolina Nordbeck nämner flera exempel. Bland annat från 2020 då Skånetrafiken arbetade fram ett nytt förslag till reglemente för färdtjänsten.

– Enligt FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska myndigheten i frågor som rör personer med funktionsnedsättning ha kontakt med de organisationer som företräder dem. Det hade man inte i den frågan, säger Carolina Nordbeck. 

Ett annat exempel handlar om spårvägen i Lund som invigdes i slutet av 2020. Inte heller här pratade Skånetrafiken med DHR och de andra organisationerna vilket resulterade i att insteget till de nya spårvagnarna var omöjligt att forcera för användare av rullstolar och rollatorer. 

– De menade att de hade diskuterat det med oss, men inte heller där hade man gjort det.

De sammanlagda bristerna får nu organisationerna att lämna arbetsgruppen för tillgänglighetsfrågor. 

– Det här är första steget för vår del att säga att nu är det faktiskt slut med det här. Vi känner att vi sitter som gisslan helt enkelt. De använder oss till att säga att de har haft kontakt, trots att det inte har det. 

Vad krävs för att ni ska kunna återuppta samarbetet med Skånetrafiken?

– Först och främst vill jag se en seriös diskussion om både färdtjänsten och kollektivtrafiken där man tydligt ser att det ska fungera på likvärdiga villkor. Sedan måste man faktiskt börja lyssna på vad vi säger och inte bara ha oss som ett alibi, säger Carolina Nordbeck.