Lagen om färdtjänst ses över

Regeringen öppnar för att förtydliga rätten till färdtjänst.

Efter att flera regioner har nekat synskadade rätt till färdtjänst ger nu regeringen myndigheten Trafikanalys i uppdrag att analysera om det finns behov av att förtydliga lagstiftningen på området. 

I ett första steg ska Trafikanalys undersöka hur stort problemet är och hur kommuner och regioner följer lagens ursprungliga syfte. Om det finns behov av förändringar i färdtjänstlagen ska myndigheten föreslå lösningar. 

Under senare tid har allt fler personer med synskador nekats rätt till färdtjänst med motivet att de istället ska använda den allmänna kollektivtrafiken. I flera fall har avslagen bekräftats av förvaltningsdomstolar. 

Trafikanalys ska redovisa uppdraget senast 31 mars 2023. 

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!