Lagen om färdtjänst ses över

Regeringen öppnar för att förtydliga rätten till färdtjänst.

Efter att flera regioner har nekat synskadade rätt till färdtjänst ger nu regeringen myndigheten Trafikanalys i uppdrag att analysera om det finns behov av att förtydliga lagstiftningen på området. 

I ett första steg ska Trafikanalys undersöka hur stort problemet är och hur kommuner och regioner följer lagens ursprungliga syfte. Om det finns behov av förändringar i färdtjänstlagen ska myndigheten föreslå lösningar. 

Under senare tid har allt fler personer med synskador nekats rätt till färdtjänst med motivet att de istället ska använda den allmänna kollektivtrafiken. I flera fall har avslagen bekräftats av förvaltningsdomstolar. 

Trafikanalys ska redovisa uppdraget senast 31 mars 2023.