Hög tid att tänka om – om DHR vill nå unga

DEBATT Ge unga i uppdrag att utveckla en modern och digital organisationsstruktur för DHR, skriver Mohammed Jaber.

Porträtt av Mohammed Jaber
Mohammed Jaber är ordförande i DHR Västra Götaland och ledamot i DHRs valberedning. (Foto: Albert Martinsson)

DEBATT Ge unga i uppdrag att utveckla en modern och digital organisationsstruktur för DHR, skriver Mohammed Jaber.

Dhr har på senare tid börjat inse att man har tappat kontakten med och engagemanget hos en stor del av de unga. I sin strävan att komma tillrätta med problemet tar organisationen till allt mer desperata grepp.

Den senaste given är ett nytt arbetssätt där DHR ska vaska fram en modern och digital organisationsstruktur. Detta presenterades vid förra årets dialogkonferenser där representanter från förbundet och distrikten samtalade om framtiden (även jag deltog som representant från valberedningen och stadge- och organisationsgruppen). 

I dialogerna blev det tydligt att DHR behöver göra en ungdomssatsning. Det är också en bild som stärks av de berättelser som jag har tagit del av i mina kontakter med DHRare i olika delar av verksamheten. Många vittnar om hur DHR har tappat väldigt mycket kontakt bland ungdomar, framförallt i förorten. De unga kan inte längre identifiera sig med oss i DHR. 

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Samtidigt är det en utmaning att börja kommunicera med de unga. Men vi är en organisation för alla. Kan vi inte snacka och kommunicera med unga är det vi som har problem.

»Idag har unga oetablerade arbetsgrupper inte en chans att genomföra sina egna uppdragsidéer inom DHR, om man inte har personliga kontakter i organisationen.«

Mohammed Jaber

Målet att nå fler unga är alltså inte fel i sig. Hela organisationen tjänar på en större modernisering inom verksamheten och bland medlemmarna. Men, den valda metoden förvånar. Istället för att satsa på att stötta unga oetablerade arbetssätt och metoder för att utveckla innehåll med nya strukturidéer och innovativa lösningar, försöker man nå nya deltagare genom att anordna kurser, bland annat om att bli »Ledare«. Tror verkligen DHR att en ensam ledare i en verksamhet ska kunna vända på antalet deltagare i verksamheten?

Frågan är då vem som vill och ska ta ansvar för DHRs rigida strukturer och inställningen och tron på att de ungas förtroende kan återvinnas genom en snabb fix? Idag har unga oetablerade arbetsgrupper inte en chans att genomföra sina egna uppdragsidéer inom DHR, om man inte har personliga kontakter i organisationen. Det är den befintliga medlemmen som behåller makten, också när nya ledare ska hittas.

Jag kan även anse att det är konstigt att gamla styrelsemedlemmar, med våra konservativa sätt att se, ska bestämma hur modernisering och digital utveckling ska se ut.

Menar DHR allvar med att vilja nå fler unga är det hög tid att tänka om. Det är dags att ge unga tid och resurser samt att möta dem på deras egna villkor. Vi måste börja leta efter och uppmuntra till nya idéer, verksamheter och perspektiv. Vi måste låta unga styra och bli själva utgångspunkten för vilka förändringar som ska göras, och hur de ska göras.

Om DHR ska överleva måste makten flyttas till de grupper som flytt organisationen. Ledningen måste ge plats för innehåll som de målgrupper som de värnar om fått vara med och påverka från grunden. Experimenten måste få en chans. 

Ge unga möjligheter att själva, med viss professionell hjälp, fritt skapa innehåll. Det skulle skapa förutsättningar för verklig modernisering och utveckla den kompetens, kraft och erfarenhet som behövs för att övervinna utmaningar och stötta vår organisation i samband förändring. Nytänkande istället för att locka med kurser eller seminarier!

Det är angeläget att unga får makt i organisationen när samhället växer och digitaliseras. Vi måste ge unga möjligheten att delta effektivt i några förslag och arbeta för att genomföra dessa för att kunna utveckla organisationen.

DHR bör faktiskt ta sig an uppdraget med kärlek och då följa principen om »Unga innovativa lösningar med historisk förankring« för att utveckla DHR.

Text: Mohammed Jaber, ordförande i DHR Västra Götaland och ledamot i DHRs valberedning.

Det här är en opinionstext publicerad på Funktionshinderpolitik.se.
Åsikterna i texten är skribentens egna.

1 svar på ”Hög tid att tänka om – om DHR vill nå unga”

  1. Bra Mohammed! Ta med detta till valberedningen, så kanske det finns hopp inför framtiden.

Kommentarer är stängda.