Fusk med P-tillstånd ökar

Falska, stulna och lånade parkeringstillstånd blir allt vanligare visar en ny granskning.

Falska, stulna och lånade parkeringstillstånd blir allt vanligare visar en ny granskning.
Fusket med P-tillstånd ökar i flera svenska städer, rapporterar SVT. Många av tillstånden har sitt ursprung utanför Sverige. När Trafikkontoret i Stockholm under två månader fotograferade och kontrollerade utländska p-tillstånd visade det sig att merparten var falska. Av totalt 740 granskade tillstånd låg 95 procent i svenskregistrerade bilar.
Även i Göteborg, Malmö och Södertälje har det blivit vanligare med missbruk av p-tillstånd, visar SVTs granskning. Särskilt ökar användningen av förfalskade utländska tillstånd. Ett p-tillstånd från ett EU-land gäller inom hela EU vilket gör dem attraktiva för fuskare.
 

1 svar på ”Fusk med P-tillstånd ökar”

  1. En god vän till mig berättade hur hon på en gata i Bangkok erbjöds att köpa svenska parkeringstillstånd. Där fanns olika kommuner att välja på. Tyvärr blev hon så överrumplad att hon missade att grundligare gå in i saken utan tackade bara nej och gick vidare.
    Så – finns det svenska parkeringstillstånd att köpa i Bangkok så finns de naturligtvis även att köpa på annat håll i världen och kanske också i Sverige.
    Ett sätt att stoppa detta är att bevakningen av tillståndens äkthet ökas. Polisen verkar inte se det inte som sin sak att kontrollera om de tillstånd som ligger i bilarna är äkta eller falska och inte heller gör den övriga parkeringsövervakningen det på den ambitionsnivå som vore önskvärd. Så jag tycker att en samlad rörelse av funktionshinderorganisationer vars medlemmar omfattas av rätten till parkeringstillstånd går samman och försöker få till ett agerande från svenskt myndighetshåll.

Kommentarer är stängda.