Försvarar vinster i assistansbolagen

Assistansföretag måste få gå med vinst, anser DHRs ordförande Rasmus Isaksson. Samtidigt vill han ha inte att skattemedel ska gå till stora aktieutdelningar eller bonusar.

Porträtt Rasmus Isaksson
Rasmus Isaksson är förbundsordförande i DHR

Assistansföretag måste få gå med vinst, anser DHRs ordförande Rasmus Isaksson. Samtidigt vill han ha inte att skattemedel ska gå till stora aktieutdelningar eller bonusar.
– Det är viktigt att vi har makten att välja bra assistans och vem som ska utföra den. Därför vill vi värna om den mångfald av assistansverksamheter som finns idag, säger Rasmus Isaksson, förbundsordförande i DHR – förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder.
Igår presenterade regeringen och vänsterpartiet direktiven till den utredning som ska ta fram förslag för hur vinstnivåerna ska begränsas för företag verksamma inom vård, skola, omsorg. Nytt var att de nya reglerna även ska omfatta personlig assistans, en verksamhet där mer än hälften av användarna har valt en utförare som inte är en kommun eller ett kooperativ.
– För att företag över huvud taget ska vara intresserade att driva en assistansverksamhet måste det vara tillåtet att även en sådan verksamhet ska kunna gå med vinst, säger Rasmus Isaksson.
Exakt vilka vinstnivåer som DHR anser är rimliga vill inte Rasmus Isaksson specificera idag. Han är samtidigt noga med att påpeka att DHR anser att skattemedel som är avsedda att gå till personlig assistans inte ska gå till bonusar, stora aktieutdelningar, trivselpengar eller annat som inte är nödvändigt för att åstadkomma en god personlig assistans enligt lagens intentioner.
– Vi måste återupprätta förtroendet för den personliga assistansen och det gör vi bäst genom att inte tillåta att skattemedel används på fel sätt.
Den stora merparten av aktörerna inom den personliga assistansen sköter sin verksamhet bra, anser Rasmus Isaksson, men de fall av fusk och oegentligheter som har förekommit har skapat en situation som drabbar alla.
– Intentionerna med lagen måste återuppväckas och den hårda granskning och misstänksamhet, som tyvärr drabbat även de välskötta anordnarna och assistansberättigade själva, måste riktas mot de verksamheter – både privata och kommunala – där saker inte står rätt till, säger Rasmus Isaksson
Porträtt Vilhelm Ekensteen
Vilhelm Ekensteen är ordförande för intressegruppen för assistansberättigade

Även Vilhelm Ekensteen, ordförande i Intressegruppen för assistansberättigade anser att vinsterna inte helt kan bannlysas från assistansbranschen.
”All vinst är inte skamlig, precis som vi är beredda att betala bagaren måste vi kunna betala anordnarna för ett hederligt arbete”, skriver Ekensteen i en kommentar där han varnar för konsekvenserna om privata assistansanordnare på grund av vinstbegränsningar lämnar den personliga assistansen.
Makten att välja assistansanordnare eller att välja bort den man inte vill ha är förutsättningen för ett självvalt liv, skriver Ekensteen.
”Vi assistansberättigade vill inte tillbaka till ”friheten” att i realiteten bara kunna göra ett val, kommunen”, skriver Ekensteen och efterlyser ett svar på frågan hur det ska gå för de goda assistansanordnarna.