Vinstuttag kan minskas för assistansbolag

Utökat uppdrag. Regeringen och Vänsterpartiet utreder vinstbegränsning även för personlig assistans.

Ardalan Shekarabi
Ardalan Shekarabi är civilminister (S). (foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet)

Regeringen och Vänsterpartiet utreder vinstbegränsning inom vård, skola och omsorg. Uppdraget gäller även för personlig assistans.
Idag tillsätter regeringen den aviserade utredningen om hur vinster ska begränsas i privata företag inom vård, skola och omsorg som finansieras med offentliga pengar. Utredningen är ett resultat av den överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet som presenterades efter valet i höstas.
Utgångspunkten är att överskott inom välfärdsverksamheterna i huvudsak ska återinvesteras i den verksamhet där de uppstått. Bakgrunden är bland annat rapporter om brister i privat driven äldreomsorg och sämre arbetsvillkor i vissa privata välfärdsföretag.
Enligt regeringen och vänsterpartiet bör de nya reglerna starkt begränsa möjligheterna att dela ut vinst eller på annat sätt föra ut medel från verksamheten, även i samband med försäljning.
”Utredaren ska ta ställning till vilka metoder som kan användas för att uppnå målet att skattemedel ska användas i just den verksamhet de är avsedda för, utan att reglerna kan kringgås”, skriver civilminister Ardalan Shekarabi (S) och vänsterledaren Jonas Sjöstedt (V) i en debattartikel i DN idag.
Utöver vad som tidigare kommunicerats omfattar den nya utredningen även personlig assistans. Enligt direktivet ska all verksamhet som är kopplad till insatser enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade omfattas av de nya reglerna. Vad gäller personlig assistans som bedrivs i privat regi inkluderas enligt direktivet sådan assistans som bedrivs med stöd av assistansersättning.
Reglerna behöver visserligen inte se likadana ut för alla delar av välfärden, skriver Shekarabi och Sjöstedt, men tillägger att syftet är det samma. Överskott ska som huvudregel återinvesteras i verksamheten
Enligt debattartikeln ska utredaren även se över om det bör införas en syftesparagraf i välfärdsföretagens bolagsordningar som anger att syftet med verksamheten är att bedriva den med god kvalitet. Utredaren ska dessutom ta ställning till om det bör ställas krav på användandet av offentliga medel så att det inte blir möjligt att dra ner på personaltäthet eller personalkostnader för att göra vinst.
Utredare blir det tidigare kommunalrådet i Malmö Ilmar Reepalu (S). Utredningen ska i sin helhet vara klar den 1 november 2016.
› Här kan du läsa hela direktivet till utredningen