En myndighet hyllar en annan

Försäkringskassan prisas för sitt tillgänglighetsarbete. Får Myndigheten för delaktighets utmärkelse ”Årets bubblare” för framsteg i arbetet mot ett samhälle där alla är delaktiga.

Försäkringskassan prisas för sitt tillgänglighetsarbete. Får Myndigheten för delaktighets utmärkelse ”Årets bubblare” för framsteg i arbetet mot ett samhälle där alla är delaktiga.
Bara en kan vara bäst. Av de 22 strategiska myndigheterna inom strategin för funktionshinderpolitiken har Försäkringskassan gjort de de största framstegen i arbetet med att nå sina delmål inom strategin, menar Myndigheten för delaktighet (MFD).
– Försäkringskassan har arbetat långsiktigt och strategiskt för att integrera funktionshindersfrågorna i myndighetens uppdrag och arbete. Det är också positivt att man har en väl utvecklad samverkan med funktionshindersrörelsen, säger Anne Holm Gulati, generaldirektör för Myndigheten för delaktighet, i ett pressmeddelande.
I motiveringen heter det att Försäkringskassan på ett föredömligt sätt har arbetat långsiktigt och strategiskt för att integrera funktionshindersperspektivet i hela myndighetens verksamhet.
Enligt MFD har Försäkringskassan även utvecklats starkt både vad gäller mätning och insatser för att uppnå sina delmål. Exempel på viktiga ställningstaganden är en systematisk och välfungerande samverkan med funktionshinderrörelsen, att myndigheten gjort webbplatsen mer tillgänglig för alla samt utvecklat en indikator för hur medborgare upplever handläggningen av ärenden.
Försäkringskassan har tre delmål inom strategin för funktionshinderpolitiken:

  1. att bidra till delaktighet i arbetslivet och övriga samhällslivet
  2. att öka kunskapen om skillnader i beslut om riktade stöd
  3. att öka den digitala och fysiska tillgängligheten

1 svar på ”En myndighet hyllar en annan”

  1. Detta måste vara ironi med tanke på alla de personer som under året fått sin personliga assistans indragen eller reducerad på grund av Försäkringskassans beslut. På vilket sätt ökar detta delaktigheten i samhället, möjligheterna att arbeta med mera? Vad är Mfd för någonting? Ryggkliare åt Försäkringskassan, på sin höjd! Skämmas borde denna myndighet, som inte först analyserar vad den ”belönar” för någonting!

Kommentarer är stängda.