»Vi kommer fortsätta röra oss framåt«

DEBATT: Om DHR forsätter att backa in i framtiden kommer Unga Rörelsehindrade inte att följa med‚ skriver Björn Häll Kellerman, ledamot i Unga Rörelsehindrades förbundsstyrelse.

porträtt av Björn Häll-Kellerman
Björn Häll Kellerman är ledamot i Unga rörelsehindrades förbundsstyrelse

DEBATT: Om DHR forsätter att backa in i framtiden kommer Unga Rörelsehindrade inte att följa med‚ skriver Björn Häll Kellerman, ledamot i Unga Rörelsehindrades förbundsstyrelse. 
I helgen släppte DHRs förbundsmöte igenom motion nummer 7. Beslutet öppnar för att personer utan funktionsskillnad ska kunna börja bilda majoriteter i DHRs styrelser. Medlemmar inom DHR vill alltså överge en viktig princip om att vi, vars levnadsvillkor det handlar om, ska ha bestämmande inflytande över våra frågor.
I sitt anförande anger personerna bakom motionen att DHR måste ge möjligheten att nå och engagera fler. Helt rätt. En rörelse som inte lyckas engagera fler celler i samhällskroppen riskerar bara bli en liten ryckning. Men så är inte fallet med DHR och den här motionen.
När jag läser DHRs stadgar ser jag att det idag bara finns ett sorts medlemskap och alla medlemmars röster är lika mycket värda. Det står även att oavsett om man har nedsatt rörelseförmåga eller inte kan man stötta och engagera sig i DHR. Det bör här tilläggas att DHR är ett förbund som just arbetar med att garantera rättigheter för personer med nedsatt rörelseförmåga.
Det står också att vi, vars levnadsvillkor det handlar om, ska ha bestämmande inflytande över våra frågor. Det skall vara min och din tolkning av hur det är att leva med nedsatt rörelseförmåga som är utgångspunkt – inte någon andrahandsupplevelse eller återberättad historia, inte heller något expertutlåtande.
Vi kan konstatera två saker: I DHR finns det utrymme för vem som helst att engagera sig, om du delar DHRs värderingar. Och vi, vars levnadsvillkor de handlar om, får bestämma över de frågor vi vill driva.
Det måste ändå ses av de flesta som en rimlig princip att ett förbund som arbetar med frågor kring nedsatt rörelseförmåga också representeras av de vars levnadsvillkor det handlar om.
Om DHR sen misslyckas med att engagera medlemmar kan vara helt sant. Men en motion som vill se fler medlemmar engagera sig i DHR borde istället ge förslag på hur olika organisatoriska bitar ska förbättras; hur DHR rekryterar, hur kommunikationen ser ut och sättet man arbetar på. Det säger sig själv att se över principer inte handlar om att locka fler medlemmar, det handlar om att se över värderingar man inte delar.
Motion nummer 7 handlar således om något annat: kan det vara så att personerna bakom motionen inte delar DHRs grundvärderingar? Om så är fallet finns det fler fantastiska förbund som bevakar andra delar av funktionshinderrörelsen: FUB, RBU, HSO, Synskadades Riksförbund och så vidare.
Jag tror att detta kommer göra att moderförbundet tappar sin kurs och de kommer förlora fler medlemmar än vad det lockar. Men låt oss ändå säga att ändringen skulle innebära nya medlemmar. Då blir resultatet, krasst sagt, att DHR köper medlemmar genom att lova dem fler platser i deras styrelser. Är det såna medlemmar DHR vill ha?
Om DHR vill engagera fler i sina frågor borde de istället snegla på hur Unga Rörelsehindrade arbetar för att engagera människor, med olika funktionalitet, via social medier. Här är vår kampanj för att motverka funkofobi ett jättebra exempel.
Men om DHR forsätter att backa in i framtiden kommer Unga Rörelsehindrade inte att följa med. Vi måste och vi kommer fortsätta röra oss framåt. Våra medlemmar är framtiden och vi kommer hitta nya sätt att engagera utan att överge våra principer. För vet ni vad som lockar medlemmar? Personer som står upp för sina värderingar.
Björn Häll Kellerman
Björn Häll Kellerman är ledamot i Unga Rörelsehindrades förbundsstyrelse och kandiderar i höst till förbundsordförande.

1 svar på ”»Vi kommer fortsätta röra oss framåt«”

  1. Hej Björn,
    Läs mitt öppna brev på denna sida och tala med din Elin Bengtsson som både är medlem i Unga Rörelsehindrade och sitter i vår distriktsstyrelse i DHR Skåne, så inser du sannolikt att vi har samma värderingar och att vi befinner oss på samma tåg som rör sig framåt.
    Vänliga hälsningar
    Bengt Silfverstrand

Kommentarer är stängda.