Normkritisk blick på nya Kiruna

En arkitektskiss över framtidens Kiruna där bebyggelsen ses lite från ovan. I mitten står det nya stadshuset i mitten av ett torg som flankeras ac byggnader i iloika färger och former. På torget står även klocktornet från det gamla stadshuset.

En bild av hur Kiruas nya stadskärna ska se ut i framtiden. Dagsläget är bara det runda stadshuset i mitten klart. (Foto: White arkitekter / Ghilardi+Hellsten / Tegmark)

När malmgruvan i Kiruna underminerar stadens centrum öppnar sig möjligheten att bygga en ny välkomnande stad som är tillgänglig för alla. Kanske kan ledord som normkritik, social hållbarhet och inkludering påverka det nya stadsbygget.