Efterlyser snabbspår för nya innovationer

INNOVATION. Det paradoxalt att Sverige är ett av de länder där det tar längst tid att bryta igenom med en ny produkt, säger Johan Seltborg, vd för företaget Inerventions som utvecklar innovationen Mollii.

Montage Johan Seltborg och en bild med ett barn som leker i klädd Mollii
Johan Seltborg är vd för Inerventions som gör Mollii. (Foto: Jonas Tetzlaff och Thomas Carlgren)

Det paradoxalt att Sverige är ett av de länder där det tar längst tid att bryta igenom med en ny produkt, säger Johan Seltborg, vd för företaget Inerventions som utvecklar innovationen Mollii.
Molli är en av många svenska innovationer som kommit fram under senare år. Enkelt kan Mollii beskrivas som en tajt helkroppsdräkt med insydda elektroder. Med svaga strömmar stimulerar elektroderna olika muskler i kroppen för att minska spasticitet och muskelsmärta hos personer som har till exempel cp eller ms.
Sedan produkten lanserades i slutet av 2012 har företaget bakom den sålt 700 dräkter varav ungefär hälften finns i Sverige. Så gott som alla användare är privatkunder som själva har betalat sin dräkt. Att få Mollii förskriven genom det offentliga hjälpmedelssystemet har fram till nyligen inte gått. Att få in en ny produkt i de ordinarie hjälpmedelssortimenten är nämligen en lång och snårig process. Ett hinder för innovatörer av nya hjälpmedel är landstingens krav på att det finns evidens från kliniska studier.
– Dilemmat för nya innovationer är att det tar lång tid innan man får vad som kallas formell evidens, säger Johan Seltborg, vd för företaget Inerventions som utvecklar Mollii.
– Ibland krävs det ett antal publicerade studier innan ett landsting ens vill prata med en producent, men att få fram det tar tid. Vi började till exempel med en ganska stor studie 2013 och den är fortfarande inte publicerad. Ofta tar det tre till fyra år och under de åren är man i stort sett bakbunden.
Han poängterar att han inte har något emot att det krävs studier av nya produkter. Problemet är att processen är för långsam.
– Vi måste bedriva forskning och göra studier, men det måste kompletteras av andra metoder för att utvärdera produkten så att det går snabbare och enklare att komma in i systemen.
Ett annat problem är att det saknas tydliga och enhetliga riktlinjer om vilken evidens som krävs för ett hjälpmedel ska kunna godkännas. Många gånger ställs samma krav som på nya läkemedel trots att produkten inte riskerar att ge några biverkningar, berättar Johan Seltborg.
– Vi har en produkt som inte ger några biverkningar och som är helt ofarlig. Det är klart att det borde vara mycket lättare att få till en diskussion runt ett sådant hjälpmedel än kring ett läkemedel. Men formellt sätt gäller samma riktlinjer idag och det är ett jättedilemma för oss och andra företag som har innovativa produkter.
Sverige har en lång tradition av att skapa innovationer på hjälpmedelsområdet, konstaterar Johan Seltborg. Flera svenska företag har under lång tid haft en framskjuten ställning på världsmarknaden och ett renomé för nytänkande och kvalitet.
– Fortfarande kommer många innovationer härifrån. Därför känns det paradoxalt att Sverige är ett av de länder där det tar längst tid att bryta igenom med en ny produkt. Det är snabbare och enklare processer i nästan alla andra europeiska länder, säger Johan Seltborg.
För att förbättra situationen behövs någon form av snabbspår för nya innovationer, tycker han. Kanske en central myndighet som testar nya produkter och undersöker deras samhällsekonomiska effekter.
– Men också att nystartade företag får hjälp att utveckla sin evidens och att genomföra kliniska studier. För kliniska studier är något som är oerhört svårt och kostsamt att genomföra.
I december i fjol kom ändå ett genombrott för Mollii. Efter en två år lång test- och utvärderingsprocess blev dräkten godkänd som hjälpmedel i Västernorrlands läns landsting och kan därmed förskrivas genom landstingets ordinarie hjälpmedelssortiment.
– Det är en jättestor milstolpe för oss, men det har varit en lång väg dit, säger Johan Seltborg.
Att dörrarna nu har öppnats i ett landsting innebär inte i sig någon garanti för att Inerventions får in foten på fler ställen. Alla landsting jobbar på olika sätt med att ta in nya produkter. Kraven skiljer sig åt precis som den grundläggande inställningen till nya innovationer, berättar Johan Seltborg.
– Har man kommit i ett landsting så underlättar det processen i nästa landsting, men det är fortfarande så att vi måste lägga ner ett stort arbete i varje landsting vi jobbar mot. Under det här året räknar jag med att vi kan komma in i två eller tre landsting till, i bästa fall. Så det är inte så att det rasslar till en tio stycken automatiskt utan det är fortfarande en lång och tung väg att gå.
På sikt ser han dock ljust på förutsättningarna. Intresset från kunder i Sverige och utomlands finns där och han hoppas att Mollii kommer in i fler offentliga system.
– Vi har hela tiden haft en tro på det vi gör och att företaget har en ljus framtid, men det är klart att det kan vara frustrerande när det tar så lång tid.
Läs mer om svensk innovation:
Robotföretaget: »Vi vill inte bli en cirkus«
Tema: Välfärdsinnovation möter svenska hinder