Bättre upphandlingar kan ge nya hjälpmedel

Nya riktlinjer för upphandling av hjälpmedel och välfärdsteknik ska stimulera innovation och ge användarna mer att säga till om.

Sex identiska kryckor står uppradade lutade mot en vägg.
Upphandlingar av hjälpmedel kan användas till att ge bättre valfrihet, visar Upphandlingsmyndighetes nya vägledning. (Foto: Adobe Stock)

Nya riktlinjer för upphandling av hjälpmedel och välfärdsteknik ska stimulera innovation och ge användarna mer att säga till om. 
I en ny vägledning från Upphandlingsmyndigheten får kommuner och landsting stöd och tips för hur upphandlingen av hjälpmedel och välfärdsteknik kan bli bättre. Rätt genomförd kan en upphandling både stimulera innovation och teknisk utveckling samtidigt som slutanvändarna får ta del av den senaste tekniken.
Myndigheten uppmanar bland annat de upphandlande myndigheterna att överge arbetsmetoden där kraven på en produkt eller tjänst mejslas ut i detalj. Istället rekommenderar man att upphandlingen sker med funktionskrav.
– Genom att skriva öppna krav och formulera en målbild för vad man vill uppnå så öppnar man för innovation. Det ger möjligheter för leverantörer att komma med alternativa lösningar, säger Therese Hellman, segmentsansvarig för vård och omsorg på Upphandlingsmyndigheten.
Hon ger ett exempel:
– Istället för att upphandla ett trygghetslarm så upphandlar man trygghet. Det kan se olika ut men uppfylla samma funktion för användarna, säger Therese Hellman.
Metoden kan också användas för att säkerställa att användarna får ta del av de senaste produkterna och tjänsterna.
– Om man upphandlar med detaljkrav kan det leda till att man låser in utbudet under avtalstiden och att det inte finns någon flexibilitet. Vi vill lyfta fram att det är viktigt att leverantörerna även kan erbjuda de senaste nyheterna under avtalstiden, säger Therese Hellman.
Myndigheten pekar också på behovet av att alla berörda aktörer involveras i processen inför upphandlingar av hjälpmedel och välfärdsteknik. Det handlar inte minst om att ge slutanvändarna inflytande genom att kommuner och landsting lyssnar på deras synpunkter.
– Hur det här görs kan se olika ut hos olika myndigheter, men det viktiga är att förstå hur behoven ser ut. Man kan till exempel jobba med fokusgrupper, göra intervjuer eller använda testpaneler. Det viktiga är att brukarna får påverka och tala om vad som är viktigt så att det blir kvalitet i det som upphandlas, säger Therese Hellman.
Likaså bör upphandlande kommuner och landsting involvera producenterna i processen, menar Therese Hellman.
– Det är viktigt att upphandlande myndigheter, kommuner och landsting, i ett tidigt skede bjuder in marknaden för att ta del av vilka möjligheter som erbjuds och vad som är på gång.
I vägledningen visar myndigheten också på sätt att öka valfriheten för enskilda hjälpmedelsanvändare. Vid sidan om det blygsamt använda systemet för fritt val av hjälpmedel finns även möjligheten för kommuner och landsting att erbjuda större valfrihet inom ramen för det upphandlade sortimentet. Möjlighet har funnits tidigare men har förstärkts med de nya upphandlingsregler som gäller från årsskiftet, säger Therese Hellman.
– Nu kan man använda sig av ramavtal där den enskilde får möjlighet att välja leverantör. Man kan antingen utgå ifrån professionens bedömning eller från den enskildes egna val. Den möjligheten blir väldigt tydlig nu med de nya upphandlingsreglerna.
Här hittar du vägledningen från Upphandingsmyndigheten

1 svar på ”Bättre upphandlingar kan ge nya hjälpmedel”

  1. Äntligen!
    Jag hoppas verkligen att det här blir så bra som det låter.
    Det här är verkligen bra nyheter!

Kommentarer är stängda.