Avgår efter nederlaget

DHRs förbundsstyrelse avgår efter beslutet om att utreda hur organisationen ska breddas.

Personer sitter vi ett bord. En har en dator.
DHRs förbundsstyrelse väljer att ställa sina platser till förfogande.

DHRs förbundsstyrelse avgår efter att ha förlorat omröstningen om en utredning av en breddning av organisationens målgrupp och rekryteringen till förtroendeuppdrag.
– FS konstaterar att bifallet till motion 7 innebär att den självupplevda erfarenheten saknar värde i förbundets arbete. Bestämmandet och makten över vem som ska företräda oss i frågor som rör oss själva ska utredas.
Så motiverade förbudsordförande Rasmus Isaksson styrelsens beslut att ställa sina poster till förfogande. Styrelsen nederlag innebär att i praktiken att förbundet ska se över stadgarna i syfte att bredda inriktningen på medlemskap och förtroendeuppdrag till mer än rörelsehinder. Idag står det i stadgarna att personer med nedsatt rörelseförmåga ska ha det avgörande inflytandet inom organisationen.
– Vi respekterar förbundsmötets beslut men det handlar också om vår egen övertygelse. Vi känner att vi inte kan sitta kvar under gällande förutsättningar, sa Rasmus Isaksson.
På styrelsens förslag fortsätter förbundsmötet enligt dagordningen och styrelsen ställer sina platser till förfogande innan valen som är planerade till i morgon söndag.

2 svar på ”Avgår efter nederlaget”

  1. Jag står bakom förbundsstyrelsen beslut om samtliga stadgar ändring, med ett rättvis beslut att inte familjen sitter med i styrelsen tex, fru, släkt eller den närmaste i styrelsen att påverka enstaka beslut eller svåra känsliga sekretess beslut att inte skada föreningen eller individen som förtroenvald om olika beslut på årsmötet i föreningengen, distriktet eller förbundets kongress det som skapa en svår konflikt för alla och är svårt att förhandla, därför är viktigt med tydliga lagar och stadgar att lösa en konflikthantering, tack!

Kommentarer är stängda.