Anställda på Samhall missar trygghetspension

Nya regler gör det enklare för äldre arbetstagare att få sjukersättning. Men reglerna gäller inte för anställda på Samhall.

Sedan 1 september 2022 gäller mildare regler för den som är äldre och söker sjukersättning. Personer som är äldre än 60 år och elva månader slipper att få sin arbetsförmåga prövad mot alla förekommande jobb på arbetsmarknaden. Istället ska arbetsförmåga prövas mot de jobb de har haft under de senaste 15 åren. De nya reglerna har populärt kallats för »trygghetspension«.

Men nu visar tidningen Arbetet att de nya reglerna inte omfattar alla på arbetsmarknaden. I lagen står nämligen att de nya reglerna gäller för alla som har ett »normalt förekommande arbete«. Hit räknas de flesta arbeten, men inte arbete på det statliga företaget Samhall som anställer personer med nedsatt arbetsförmåga. 

Effekten blir att äldre anställa som jobbat länge på Samhall får sin arbetsförmåga prövad mot hela arbetsmarknaden när de ansöker om sjukersättning. Därmed löper de betydligt större risk att få avslag på sin ansökan än andra jämnåriga.