Anpassningsbranschen vill att regeringen gör mer

Anpassningsbranschen går på knäna. Fyra av tio anställda är borta sedan nya lagen trädde i kraft. Regeringens besked att konsekvenserna av nya lagen ska utredas väcker inget hopp.

En bil står på en lift i en bilverkstad.
Allt färre arbetar i anpassningsföretagens verkstäder. (Foto: Christian Schwier/Adobe stock)

Bilanpassningsbranschen går på knäna. Fyra av tio anställda är borta sedan nya lagen trädde i kraft. Regeringens besked att konsekvenserna av nya lagen ska utredas väcker inget hopp.
Sedan den nya lagstiftningen om bilstöd trädde kraft i fjol har handläggningstiderna hos Försäkringskassan blivit längre. Förra året fattades betydligt färre beslut än före lagändringen, och under 2018 års första månad har takten inte ökat. Något som märks tydligt hos landets anpassningsföretag.
– Beställningarna lyser med sin frånvaro, det är tydligt fortfarande, säger Andreas Gunnerius på anpassningsföretaget Anpassarna i Hedemora.
Trots löften från Försäkringskassan om snabbare handläggning av ansökningar om bilstöd och bilanpassning märks ingen skillnad i orderingången hos anpassningsföretagen. Situationen blir allt allvarligare, säger Andreas Gunnerius.
– Regeringen måste verkligen titta på det här och för några timmar sätta valrörelsen åt sidan. Läget är akut och det går inte att vänta till hösten. Då finns inget kvar att rädda.
Enligt en färsk branschenkät som Andreas Gunnerius gjort har det genomsnittliga anpassningsföretaget minskat sina anställda med 42 procent sedan den nya lagen trädde kraft i fjol. I norra Sverige har den samlade personalstyrkan gått från strax under 20 personer till att idag bara vara fem. Nedskärningarna innebär att många som bor i Norrland kommer att stå utan service i framtiden, menar Andreas Gunnerius.
– Personalstyrkan är långt ifrån tillräcklig sett till de behov som finns och det är en direkt följd av de uteblivna besluten och de långa handläggningstiderna. Vi börjar närma oss en punkt där de skador som har uppstått inte går att reparera och det skrämmer mig.
Andreas Gunnerius menar att det nu behövs snabba och kraftfulla åtgärder för att korta handläggningstiderna. Om nuvarande situation får fortgå finns risken att både företag och kompetens försvinner permanent, menar han.
– I propositionen var det tydligt att man ville öka incitamenten för en fungerande konkurrens. Det man gör nu är att skada konkurrensen menligt för framtiden. Görs inget akut nu så kan inte branschen återhämta sig. 
I lördags meddelade regeringen att man låter Försäkringskassan utreda effekterna för användarna av den nya lagen.
Andreas Gunnerius är kritisk till att Försäkringskassan, som han anser bär ansvaret för problemen, får uppdraget att utreda hur systemet kan förändras. 
– Försäkringskassan bör omedelbart bjuda in brukarorganisationerna, Trafikverket, Mobilitetscenter samt anpassningsbranschen till samtal där vi får påpeka de problem som uppstår i praktiken.
SIFFROR Bilanpassning
Bilanpassningsbranschen är liten. Branschföreningen organiserar 13 bolag av vilka bara tre har fler än tio anställda.
Förra året betalade Försäkringskassan ut 120 miljoner kronor i anpassningsbidrag. Det var en minskning med 84 miljoner kronor jämfört med 2016. Enligt Försäkringskassans redovisning fortsatte minskningen av utbetalda medel under första kvartalet 2018.